Navigace

Obsah

Rekonstrukce Obecního úřadu Bedřichov

Obec získala dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje (regionální rozvoj), která byla schválena na zastupitelstvu Libereckého kraje dne 23. 6. 2020 ve výši 300.000 Kč.

Dotační titul 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Došlo k úplné rekonstrukci vnitřních prostor a parkovací plochy a novému vybavení interiéru.

Velmi děkujeme za finanční podporu.

Liberecký kraj

Rekonstrukce OÚRekonstrukce OÚRekonstrukce OÚRekonstrukce OÚ

Rekonstrukce OÚRekonstrukce OÚRekonstrukce OÚRekonstrukce OÚRekonstrukce OÚRekonstrukce OÚ