Navigace

Obsah

Registr oznámení

Registr informací zveřejňovaných podle zákona 159/2006 Sbírky o střetu zájmů

Pro přístup k informacím zveřejněným o konkrétní osobě si nejdříve musíte zažádat pomocí níže uveřejněného kontaktního formuláře. Po zpracovnání žádosti obdržíte přístupové údaje do registru, které vám umožní se na požadované zveřejňované informace podívat.

Žádost můžete podat:

  1. osobně v budově obecního úřadu

  2. elektronicky na e-podatelnu:  podatelna@bedrichov.cz 

V souvislosti s charakterem povinně zveřejňovaných informací vás tímto upozorňujeme především na §23 - 25 o přestupcích a sankcích za zneužití nebo neoprávněné použití zveřejňovaných informací.

Informace (kontaktní formulář) ke stažení:    https://registr.infoobce.cz/index.php