Navigace

Obsah

Nadlimitní veřejné zakázky

Naleznete na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilObecBedrichov

Veřejné zakázky malého rozsahu

Na webu obce jsou zveřejňovány zakázky malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tj. zakázky na dodávky a služby do 2.000.000,- Kč bez DPH a zakázky na stavební práce do 6.000.000,- Kč bez DPH.

Všechny zakázky malého rozsahu naleznete v sekci úřední deska, veřejné zakázky, archiv (vpravo nahoře):

 uredni-deska-1/

Postup při přípravě, způsobu zadávání, evidenci, realizaci a kontrole veřejných zakázek malého rozsahu upravuje směrnice č. 10 schválená zastupitelstvem obce dne 25.4.2019 - zde.

Tato směrnice se nevztahuje na zakázky, které je nutné zadat neprodleně z důvodu ochrany života a majetku osob, zejména v případě havárií, živelních pohrom, apod.. Dále se tato směrnice nepoužije v případě čerpání dotací, kdy se postupuje v souladu s pravidly jednotlivých poskytovatelů dotací.

Zakázky jsou zadávány dle potřebnosti zadavatele s důrazem na hospodárnost a efektivitu vynaložených finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu obce.

Zakázky obce ve smyslu této směrnice jsou v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., zadávány postupem mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Při zadávání zakázek musí být vždy dodrženy zásady uvedené v § 6 zákona, tj. zásada transparentnosti, zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace.

Zprávy

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v obci Bedřichov"

Lhůta pro podání nabídek končí 11.3.2016 ve 13:00 hodin. celý text

ostatní | 19. 2. 2016 | Autor: Obecní úřad

Zimní údržba komunikací a parkovišť v obci Bedřichov

Zakázka malého rozsahu na zajištění zimní údržby komunikací a parkovišť v obci Bedřichov. celý text

ostatní | 2. 10. 2015 | Autor: Michal Plíšek