Navigace

Obsah

Slovo starosty

20. prosince 2020

Vážení občané, obyvatelé a návštěvníci obce Bedřichov,

dovolte mi, abych Vám popřál veselé Vánoce s Vašimi blízkými a v novém roce 2020 pevné zdraví a štěstí.

Na viděnou v Bedřichově!

Petr Holub

PF 2021

 

2. července 2020

Vážení občané a obyvatelé Bedřichova,

vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli z důvodu úspor nevydávat jarní číslo Bedřichovského občasníku, bych Vás chtěl alespoň touto formou informovat o současných aktivitách obce. Věřím, že na podzim občasník již vydáme a také věřím, že se před zimou všichni sejdeme na společném setkání.

Bedřichov je připraven na své letní návštěvníky, ale uvidíme, kolik jich nakonec přijede a jak nám s letní sezonou zahýbou předchozí týdny plné omezení. Jsem však optimistou a věřím, že léto bude úspěšné.

Co nás čeká a co je již dokončeno?

Na jaře se nám podařilo dokončit rekonstrukci vnitřních prostor Obecního úřadu a Infocentra a jak se mohla většina z Vás přesvědčit na vlastní oči, pracujeme již naplno ve staronových prostorách obecního úřadu. Během léta se bude ještě pracovat na opravě fasády, aby jsme vylepšili celkový vzhled budovy. Zvažujeme také v budoucnu výměnu střešní krytiny.

Po nehodě autobusu spol. Busline byla opravena budova veřejných WC na centrálním parkovišti. Vše bylo kryto z pojistky. Dále nám na centrálním parkovišti spol. ČEZ postavila nové LED osvětlení, které bylo financováno z Nadace ČEZ a zajistí zimním návštěvníkům vyšší komfort. O parkoviště se musíme náležitě starat, protože výnosy z něho plynoucí jsou zásadním příjmem obecního rozpočtu.

Společně s OPSkou jsme se vrhli na stadion, který dozná kosmetických (spíše povrchových) vylepšení. Úpravy by měly zajistit nejen vyšší estetiku, ale také funkčnost tohoto velmi exponovaného místa – brány do Jizerských hor. Provádí se vydláždění komunikace na vstupu, žlaby a kanály pro odvedení vody z povrchu a částečné zatravnění. Na stadionu také vznikla nová prolézačka ve tvaru loga Jizerské 50, financována také za přispění Nadace ČEZ.

Během letošního roku bychom se měli připravit na hlavní investiční akci příštího roku, kterou bude rekonstrukce mostu a rozšíření komunikace přes Nisu u chaty Ludmila. Následovat bude výstavba otočky autobusu na Maliníku a propojení Maliníku s centrem obce. Tyto akce bude investovat Liberecký kraj na základě naší smlouvy o spolupráci z roku 2019.

Pracujeme také na projektu Rybníčky – zadržování vody v přírodě, díky kterému by měly nejen v prostoru parku víly Izeríny a haťového chodníku vzniknout rybníčky, které budou příjemným parkovým zpestřením lokality, okolo nich bychom rádi umístili lavičky a naučné tabule.

V mezidobí probíhají také tradiční opravy cest a obecního inventáře po zimní sezoně. Letos se díky omezení vše o něco posunulo, takže některé práce budou, bohužel, probíhat i během léta.

Na závěr mi dovolte vyzvat všechny stavebníky, aby své aktivity během letní rekreační sezony přizpůsobili dovolenkové atmosféře a pokud možno polevili na intenzitě. Také žádám všechny organizátory oslav a svateb, aby nepoužívali zábavnou pyrotechniku a dodržovali noční klid.

Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů nebo podnětů.

Přeji všem hezké a úspěšné léto.

Petr Holub

 

22. dubna 2020

Vážení obyvatelé Bedřichova,

obracím se na Vás po delší době a sice ve chvíli, kdy zažíváme složitější období plné omezení a nařízení. Chtěl bych Vám všem poděkovat za respektování karanténních opatření, které máme nařízeny Vládou ČR. Pracovníci obecního úřadu jsou k dispozic pro jakékoli Vaše dotazy týkající se situace a také k pomoci.  

Bedřichov je bohužel dnes jiný než tomu bývá jindy během jara… Ale věřím, že se situace brzy obrátí k lepšímu a léto si užijeme již snad naplno!

Obecní úřad začal již po velikonočních svátcích plně fungovat ve staro-nových prostorech, které se budeme snažit zabydlovat celé jaro. Až pominou omezení, uděláme den otevřených dveří a pozveme Vás všechny na prohlídku.

Ačkoliv jsme díky omezením přišli o část tržeb z parkovného na konci zimy a také se dá předpokládat, že příjem z daní do rozpočtu obce bude letos nižší, budeme se snažit realizovat většinu slíbených investic a akcí.

Co je v plánu?

Vedle dokončení rekonstrukce obecního úřadu, přilehlého parkoviště a parku jsou to tradiční opravy cest, prostor a inventáře po zimní sezóně. Dále chceme dokončit projekty financované z Nadace ČEZ – osvětlení Centrálního parkoviště a instalaci nového hřiště ve tvaru loga Jizerské 50 na stadionu Bedřichov. Pracujeme i na umístění značení o snížení rychlosti a radarů v obci (máme již povoleno) a na projektech chodníků kolem hlavní komunikace, stejně jako na slíbeném rozšíření přístupové komunikace do Ski areálu Bedřichov, které bude financováno Libereckým krajem.

Budeme také muset oželet některé kulturní akce z důvodu aktuálních omezení. Podle všeho se nebude moci konat Antonínská pouť a také Bedřichovské hudební léto, stejně jako některé sportovní akce: například Decathlon Cup a závody horských kol - MTB. Rozhodli jsme také, že letos v létě nebudeme vydávat tradiční občasník, abychom něco ušetřil.

Všichni pracovníci obecního úřadu a zastupitelé jsou k dispozici pro jakékoliv Vaše dotazy a podněty.

Přeji všem hezké slunné dny a těšte se společně se mnou na léto!

Petr Holub
 

13. prosince 2019

Vážení občané, obyvatelé a návštěvníci obce Bedřichov,

dovolte mi, abych Vám popřál veselé a bílé Vánoce a v novém roce 2020 hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.

Na viděnou v Bedřichově!

Petr Holub

PF 2020

 
Zde si můžete stáhnout PDF verzi aktuálního čísla Bedřichovského občasníku
 
 

27. června 2019

Vážení občané, obyvatelé a návštěvníci obce Bedřichov,

dovolte mi, abych Vám popřál pohodově prožité prázdniny a klidné léto.

Budu se těšit na viděnou po prázdninách nebo i dřívě při jednom z koncertů Bedřichovského hudebního léta.

Petr Holub

 

Zde si můžete stáhnout PDF verzi aktuálního čísla Bedřichovského občasníku
 
 

10. ledna 2019

Vážení sousedé,

vzhledem k většímu spadu sněhu se můžeme těšit z pořádné zimy, kterou Bedřichov nepamatuje minimálně šest let…

Trochu jsme si všichni odvykli, a proto bychom Vás chtěli požádat o trpělivost. Snažíme se pluhovat cesty, aby byly sjízdné a máme v plánu sníh frézovat i odvážet. Při pluhování se samozřejmě stane, že se sníh z části nahrne před Vaše vchody a vjezdy, jinak to ale nejde a každý z nás si musí svůj vjezd následně odklidit. Také bychom Vás chtěli požádat, abyste neodklízeli sníh na komunikace, především na hlavní krajskou.

Všem se snažíme vyhovět v rámci možností a reflektujeme Vaše připomínky, pouze Vás prosíme o trpělivost a vzájemnou ohleduplnost a toleranci.

Děkujeme.

Petr Holub

 


20. prosince 2018

Vážení občané, obyvatelé a návštěvníci obce Bedřichov,

dovolte mi, abych Vám popřál krásné a pohodové Vánoce a úspěšný nový rok 2019.

Na shledanou v bílé stopě a svahu.

Petr Holub

PF 2019 ke stažení ZDE

PF 2019


20. prosince 2018

V pátek 14. prosince 2018 proběhlo od 19.00 hodin v Horském hotelu Jelínek setkání s občany.

Prezentaci, která se přednesla na setkání, si můžete prohlédnout ZDE.

 


22. listopadu 2018

Vážení sousedé.

Děkuji Vám všem za podporu ve volbách a nově zvoleným zastupitelům za důvěru projevenou v mou osobu, neboť mě jednohlasně zvolili starostou obce na další čtyři roky. Vynasnažím se tuto důvěru nezklamat.

Jsem rád, že se nám díky uvážené volbě představitelů orgánů obce podařilo vytvořit funkční a dlouhodobě stabilní tým. Dále jsem přesvědčen, že nyní máme prostor pro práci na všem, co jsme ve svých předvolebních proklamacích slibovali. Také věřím, že se nám podaří splnit většinu cílů, co jsme si předsevzali v programovém prohlášení zastupitelstva.

Závěrem bych Vás chtěl všechny pozvat na Setkání s občany obce, které se uskuteční v pátek 14. 12. 2018 od 19.00 hodin v Hotelu Jelínek v Bedřichově. Zde budeme všichni zastupitelé i zaměstnanci obce připraveni načerpat podněty od Vás – občanů a obyvatel obce Bedřichov.

Přeji Vám hezký zbytek podzimu.

Petr Holub

 


30. srpna 2018

Vážení občané, obyvatelé a návštěvníci obce Bedřichov,

dovolte mi, abych Vám popřál krásný konec léta a barevný podzim.

Petr Holub

Zde si můžete stáhnout PDF verzi aktuálního čísla Bedřichovského občasníku

 

30. června 2018

Vážení občané, obyvatelé a návštěvníci obce Bedřichov,

dovolte mi, abych Vám popřál pohodové a klidné léto.

Na viděnou třeba při jednom z koncertů Bedřichovského hudebního léta.

Petr Holub

 
Zde si můžete stáhnout PDF verzi aktuálního čísla Bedřichovského občasníku
 

21. prosince 2017

Vážení občané, obyvatelé a návštěvníci obce Bedřichov,

dovolte mi, abych Vám popřál klidné, hezké a bílé Vánoce a v novém roce 2018 hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.

Na viděnou v Bedřichově!

Petr Holub

 
Zde si můžete stáhnout PDF verzi aktuálního čísla Bedřichovského občasníku
 

31. srpna 2017

Vážení obyvatelé a návštěvníci Bedřichova,

na konci letních prázdnin bych se s Vámi chtěl podělit o několik postřehů a informací.

Nejprve bych chtěl poděkovat Hance Plíškové, Lence Klinderové, Gábině Hozdové, Janu Bubeníkovi a Petru Kunzemu za zorganizování opět velice vydařeného Bedřichovského hudebního léta. Myslím, že jsme měli skvělý kulturní zážitek během všech koncertů organizovaných v kostele. Při cestě na koncerty jste si jistě všimli, že se nám podařilo kompletně opravit cestu ke kostelu, která je nyní důstojnou vizitkou obce a investice cca 775 tis (vč. DPH) se myslím vyplatila. Postavila se také autobusová zastávka u bývalého lidového domu (cca 100 tis Kč) i cesta pod statkem u Rajtrů (cca 140 tis Kč). Během léta se také pracovalo na plánovaných i přívalovými dešti vynucených opravách cest. Naopak pozastavena je investice do rekonstrukce obecního úřadu z důvodu žaloby nájemníků bytu na obec. V srpnu byla také podána žádost o dotaci na zasněžování do znovu otevřeného investičního programu MŠMT. Dokončili jsme projekty, např. na rekonstrukci obecního úřadu, novou budovu zázemí na stadionu a zasněžování běžeckých stop na stadionu, které jsou nyní ve stavebním povolení a čekají na realizaci. Pracujeme na realizaci umístění multimediální informační tabule k otočce autobusu u stadionu, na kterou jsme obdrželi dotaci z MMR v rámci programu podpora cestovního ruchu 2017 a která by zde měla být umístěna do konce listopadu.

Jaké akce nás čekají na podzim?

Hned na začátku se běží letní varianta Jizerské 50 (2.9.), ve stejný termín se koná tradiční Sklářská pouť na Kristiánově a 14.10. nás čeká návratová premiéra cyklistického závodu ČT Author cup. Z těch menších akcí budu jmenovat např. již tradiční Drakiádu (28.9.), nebo další kolo dětských cyklo-závodů Decathlon Cup (24.9.). Na všechny akce Vás srdečně zvu, buď jako aktivní účastníky, nebo alespoň jako diváky.

Na viděnou v Bedřichově!

Petr Holub
 


27. června 2017

Vážení obyvatelé a návštěvníci Bedřichova, 

zde si můžete stáhnout elektronickou verzi Bedřichovského občasníku, který vyšel v tiskové podobě letos na konci května. Přináší informace z dění v obci, realizovaných a plánovaných investicích, kulturních a sportovních akcích druhé poloviny letošního roku. Budeme rádi za Vaše případné názory na některé témata.
 
PDF Bedřichovský občasník ke stažení ZDE
 
Přeji Vám hezké bedřichovské léto a naviděnou např. na některém z koncertů Bedřichovského hudebního léta.
 
Petr Holub
 


10. dubna 2017

Vážení občané a obyvatelé Bedřichova,

tentokrát bych se s Vámi rád podělil o záměr týkající se stadionu Bedřichov.

Byl bych velice rád, pokud by se obecní zastupitelstvo shodlo na definitní podobě prostoru lyžařského stadionu, kterou nyní předkládáme.

NÁVRH KE STAŽENÍ ZDE

V čem spočívá současný návrh?  

Plocha stadionu by měla být co největší, aby byl stadion vhodný pro pořádaní velkých sportovních akcí. Těmito jsou vedle té největší, kterou je Jizerské 50, také Bedřichovský Night Light Marathon, Mistrovství republiky horských kol (zde mají organizátoři ambice pořádat i mistrovství Evropy), Jizerská 50 RUN (běh), plánované jsou ale i další akce. Zatímco velké závody budou využívat plochu stadionu především pro stavbu mobilního zázemí, tak celoroční využití plochy by mělo být hlavně pro tažení lyžařských zimních tréninkových okruhů, tvorby cvičných prostor pro místní TJ a kluby, anebo v létě např. pro vytvoření bike-okruhů nejen pro děti a mládež. Pro obec je nejdůležitější snadná údržba ploch a co nejširší možnost jejího využití.

Na stadionu došlo v loňském roce k demolici objektu Jabkenic. Důvodem byl katastrofální stav budovy a konec smlouvy s nájemcem. Budova v tomto stavu nešla dle platných předpisů BOZP dále provozovat a pronajímat a bylo nutné rozhodnout, zda investovat do rekonstrukce, anebo ji odstranit. Vzhledem k poměrně vysoké odhadované náročnosti investice takovéto rekonstrukce (přes 10mil Kč) jsme se rozhodli budovu odstranit a prostor upravit tak, aby byl využit pro sport.

Terénní úpravy na stadionu probíhaly na podzim loňského roku a vytvořili dokonalou druhou terasu, která již letos sloužila sportovcům i závodům na stadionu. Na jejich definitivní podobě se bude letos ještě pracovat.

Namísto budovy sloužící k ubytování (Jabkenice), která stála uprostřed stadionu a byla svým umístěním velmi problematická z důvodu špatné obslužnosti, bychom chtěli postavit tzv. “budovu zázemí“ nad otočkou autobusu, v místě, kde dnes stojí buňky Ski-servisu. Budova, jejíž studii si můžete prohlédnout v PDF dokumentu, má za cíl být účelnou a zároveň důstojnou vizitkou obce v místě, kde proudí davy návštěvníků. Jedná se o částečně komerční prostor pro pronájem (Ski/Cyklo servis), dále veřejné toalety a jednoduché šatny se sprchou (zázemí pro tenisové kurty), plus sklad pro JIZERSKOU, o.p.s. Budova je navrhnuta jako ekonomická a tedy samo financovatelná. Obec by ji měla investovat z příjmu z jejího komerčního využití. O dotaci žádat nebudeme, protože neexistuje žádný vhodný dotační titul a navíc by bylo problematické následné komerční využití budovy.

Stadion jako celek by tak měl doznat definitivní podoby a zároveň dojde k iniciaci změny regulativu územního plánu týkající se plochy stadionu (plocha RS), kde je dnes možné podmíněné využití pro stavby ubytovacích zařízení – hotely a penziony, tak aby toto podmínění využití nebylo přípustné a stadion si udržel svoji plochu, která bude sloužit výhradně sportu.

Předem děkuji za Váš názor.

Petr Holub


 

15. února 2017

Vážení obyvatelé a návštěvníci Bedřichova,

zimní sezóna je v plném proudu a sníh nám letos přeje, a tak Vás nechci rušit dlouhými texty o dění v obci. Všichni máme plné ruce práce. Především jsme měli napilno v lednu, kdy spad sněhu byl zase po nějaké době docela značný. Musím ale konstatovat, že se podařilo vše zvládnout a obec nezaznamenala žádné zásadní omezení. Díky patří Jirkovi Vykypělovi a Jirkovi Grohovi ml., kteří se o úklid sněhu v obci starají. Všechny požadavky, které přišly od Vás, jsme se společně snažili vyřešit.

Na začátku roku bych Vás, jak jsem slíbil, rád informoval o některých investičních záměrech pro tento rok:

Již nyní jednáme o slibované rekonstrukci cesty ke kostelu – rád bych ji realizoval hned v květnu, aby byla hotova do konce června.  Plánem je zbrusu nová cesta z liberecké žuly, která bude důstojnou vizitkou obce a zároveň vyřeší problém s ničením současné perkové cesty v období přívalových dešťů…

V plánu je také realizace cesty okolo statku u Rajtrů. Chceme vést cestu pro pěší a cyklisty okolo statku (lépe řečeno pod ním) a tím propojit oblast maliníku s centrem obce. Tato cesta, která historicky vedla přes statek, zde dlouhodobě chybí. Nám se vloni podařila dohoda s majitelem pozemků pod statkem, panem Zdeňkem Rajtrem, a tak je cestu možné letos postavit.

Pokud stavební řízení proběhne dle předpokladů, tak bychom chtěli na podzim pokračovat ve výstavbě chodníků – úsek od restaurace La Pasta (bowling) až téměř k odbočce k Nise je již vyprojektován.

V projektech chodníků budeme pokračovat: chtěli bychom pomoci chodcům mířícím z centrálního parkoviště na stadion a pokusit se vyprojektovat přechod (pokud to tedy normy umožní) a vést chodník k zastávce autobusu na otočce; zastupitelstvem schválený máme již perkový chodník podél stadionu směrem k Lesní chatě, ten ale postavíme, až definitivně dokončíme stavební práce na stadionu (např. zasněžování, kde čekáme na schválení dotace na MŠMT a další terénní práce); dále bychom se chtěli pokusit vyprojektovat chodník od pošty nejlépe až k obecnímu úřadu, atd.

Mělo by se také podařit postavit novou autobusovou zastávku u bývalého lidového domu. S majitelem pozemku se již našla shoda.

Plánujeme i opravy místních komunikací, tak jak to finance dovolí. Budeme rádi za každý podnět, který přijde od Vás a který nám pomůže odhalit výtluky a praskliny silnic a poškození cest, které je nutné opravit.

Dalšími investičními akcemi letos můžou být např. realizace zasněžování na stadionu, rekonstrukce obecního úřadu a infocentra nebo stavba budovy zázemí na stadionu. O těchto záměrech musí ale ještě rozhodnout zastupitelstvo obce a já se s Vámi o detailech podělím třeba příště...

Přeji hezký den a úspěšné pokračování zimní sezóny.

Petr Holub


 

18. ledna 2017

Vážení obyvatelé a návštěvníci Bedřichova,

dovolte mi se na prahu roku 2017 na chvíli ohlédnout za předchozím rokem. Co jsme tedy vloni v Bedřichově budovali…

Vedle výstavby dvou chodníků (u pošty a u sjezdovky za sumu celkem cca 700tis Kč, kdy na chodník u sjezdovky jsme získali dotaci od Libereckého kraje ve výši 113tis Kč) bych rád zmínil rekonstrukci lávky nad školicím centrem UKO, která umožní občanům a návštěvníkům využít další vycházkovou cestu, tentokrát směrem na Vysoký hřeben (investice cca 300tis Kč).

Zásadní investicí, pro kterou se zastupitelstvo rozhodlo, byla kompletní rekonstrukce parkovacího systému. Byl pořízen nový moderní systém, protože ten původní cca 13 let starý byl již nespolehlivý a velmi poruchový. Jedná se o rozloženou investici 1,8mil Kč a v současné době vychytáváme drobné problémy, ale jednoznačně jde o krok správným směrem – vždyť obec získá výběrem parkovného na tržbách ročně částku při dobré zimní sezónně převyšující 4mil Kč…

Velice mě těší, že se nám podařilo v létě otevřít dvě dětské stezky (Mravenčí stezku na Královku  a stezku k Viklanu) a nabídnout tak návštěvníkům zajímavou aktivitu, která je udrží v okolí obce a zároveň zapadá do naší přírody. Jejich atraktivitu dokazuje návštěvnost např. Mravenčí stezky – více než 3 000 dětí (celková investice 150tis Kč).

Prostor stadionu dostál také značných změn. V létě byl otevřen atraktivní lanový park s dětským hřištěm, přírodní posilovna a na podzim byla provedena demolice zastaralého objektu Jabkenic a terénní úpravy, kterými vznikl prostor pro vedení lyžařských okruhů a vhodnější využití plochy stadionu pro závody a volnočasové aktivity jak v zimě, tak v létě. Stadion je dnes skvěle osvětlen, a tak vytváří ideální prostor pro trénink běžeckého lyžování všech mládežnických oddílů z okolí. Těší mě, že nová plocha je již letos využívána ku spokojenosti všech návštěvníků (celková investice obce do stadionu a okolí se dá odhadnout na 1,2mil Kč)

Nechceme však investovat jen na stadionu, a proto jsme vybudovali parádní dětské hřiště – Rolbu se skútrem a lanovkou u Nisy (investice 600tis Kč).

Na podzim byly také zkulturněny prostory pro recyklaci – dostaly nový kabát ve formě oplocení a byly přesunuty z míst, kde nepřispívaly k příjemnému vzhledu obce… (investice cca 250tis Kč).

A dále bych mohl pokračovat např. opravami silnic a cest (600tis Kč).

Z výše uvedeného vyplývá, že se nám za loňský rok podařilo nainvestovat do obce bezmála 5mil Kč, za což jsem rád a jsem přesvědčen, že každá utracená koruna v investicích obci prospěla. V investicích hodláme i nadále pokračovat. O tom, co v novém roce plánujeme, bych se s Vámi rád podělil zase příště.

Přeji hezký den a úspěšnou zimní sezónu.

Petr Holub20. prosince 2016

Vážení obyvatelé obce Bedřichov, dovolte mi popřát Vám klidné prožití Vánočních svátků, hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2017.

Tento sloupek budu od nového roku plnit informacemi z dění v obci, abyste všichni, kdo máte zájem, měli přehled o tom, co se v obci děje a plánuje. Také uvítám jakékoli Vaše konstruktivní reakce a názory, za které předem děkuji.

Petr Holub
starosta obce