Pravidla lezení v Českém ráji

V Českém ráji je horolezecká činnost povolena pouze se souhlasem Správy CHKO Český ráj. O tento souhlas pro své členy a pro členy obdobných organizací sdružených v mezinárodní horolezecké asociaci žádá Český horolezecký svaz.

Pískovce Českého ráje patří k málo odolným horninám, které za vlhka ještě více ztrácí pevnost. Proto je zakázáno lezení po dešti. Přesnou dobu nelze stanovit, ale jedná se většinou nikoli o hodiny ale o dny. Je zakázáno používat vklíněnce. Jistících kruhů je poskrovnu, jistí se převážně smyčkami. Pro prvovýstupy platí další omezení.

Na většině lokalit je lezení povoleno jen v některých měsících. V případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů pak může být určitá oblast zcela uzavřena. To hrozí především v první polovině roku. Je třeba se seznámit s předpisy pro danou lokalitu.

Aby nedocházelo k erozi na přístupových cestách ke skalám, jsou v některých lokalitách vyznačovány přístupové cesty.

Potřebné informace Vám poskytne:
Český horolezecký svaz
Zátopkova 100/2
169 00 Praha-Břevnov
Telefon: +420 296 118 207
Fax: +420 296 118 207
E-mail: info@horosvaz.cz
www: http://www.horosvaz.cz/

Holín