Z Turnova na Malou Skálu a zpět

Výlet z Turnova do krásné a turisty vyhledávané oblasti Maloskalska.

Trasa: Turnov – Dolánky – Drábovna – Frýdštejn – Malá Skála – Zbirohy – Zrcadlová Koza – Turnov (cca 21,5 km)

Zajímavosti na trase:

Dlaskův statek v Dolánkách - Dlaskův statek je typickou ukázkou pojizerského domu. Bývalá svobodnická usedlost a rychta byla postavena v roce 1716 a od svého vzniku prodělal objekt četné stavební úpravy. Statek tvoří samostatnou jednotku obklopenou trámcovou hradbou se dvěma branami - horní zděnou s dřevěnou zvoničkou a dolní dřevěnou. Z původních staveb se v areálu dvora dochovala roubená stodola. Součástí usedlosti je socha Panny Marie z roku 1784 a patrový roubený špýchar, který byl v šedesátých letech přenesen z Malého Rohozce.

Maloskalská Drábovna - Menší pískovcové skalní město leží na pravém břehu Jizery mezi Malou Skálou a Vranovským údolím. Najdeme zde skromné zbytky středověkého hradu. Je tu také archeologické naleziště z mladší doby kamenné – sídliště lužického lidu. Vrcholová plošina je rozdělena divokými roklemi do několika částí. Mezi nejzajímavější rokle patří Vondrova, Foukané díry, Přední a Zadní Kostel a Varta.

Frýdštejn - Zachovalá zřícenina skalního hradu ze 14. století se vypíná na údolím řeky Jizery. Tento typický strážní hrad je překrásnou dominantou Maloskalska. Hrad byl z části vytesán ve skále, stísněné prostory nutily stavitele k vytvoření patrové koncepce stavby. Obranu hradu zajišťovaly hradby, do nichž byla zapojena i velká kulatá věž. Zajímavostí je, že na hradě Frýdštejně byla natáčena část pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci – byly zde natáčeny scény z hradu čarodějnic.

Boučkův statek - Boučkův statek, roubená patrová budova se sedlovou střechou a vysokou členitou lomenicí na zděné části s letopočtem 1813, je nádhernou ukázkou lidové architektury. V objektu jsou zachovány původní klasicistní prvky. Je zde také umístěna stálá expozice o historii Maloskalska a galerie výtvarných děl. V přízemí se nachází stylová "Boučkova hospoda". Celý areál doplňuje výměnek a stodola.

Besedické skály - Romantický labyrint pískovcových skal leží nad levým břehem Jizery poblíž obce Besedice v Českém ráji. Skalami vede okružní cesta, která nás seznámí s nejvýznamnějšími místy této oblasti. Hlavní skupinou skal je Chléviště se Slují exulanta Václava Sadovského ze Sloupna a nádhernými vyhlídkami.V seskupení skal U Kalicha se skrývá oltář s vytesaným kalichem a letopočtem 1634. Na stěnách je úryvek z Kšaftu J. A. Komenského, verše o Kralické bibli a verše františkánského mnicha J. Vitáska.