Z Turnova na Trosky po Zlaté stezce Českého ráje

Tip na výlet na Trosky - symbol a dominantu Českého ráje.

Trasa: Turnov – Valdštejn – Hrubá Skála – Podtrosecké rybníky – Trosky (cca 13 km)

Náročnost trasy: středně obtížná

Z turnovského náměstí se vydáme po červené turistické značce přes Mašov ke hradu Valdštejn. Asi v polovině stoupání přijdeme k vyhlídkové skále Hlavatici. Pokračujeme až na rozcestí turistických cest a uděláme si krátkou odbočku, abychom navštívili jeden z nejznámějších hradů Českého ráje. Po vstupním mostě s galerií soch svatých českých patronů se dostaneme na nádvoří hradu. Zde si můžeme prohlédnout malou kapličku s údajným portrétem Karla Hynka Máchy. Dominantu hradního areálu tvoří kostel sv. Jana Nepomuckého. Po druhém mostě vejdeme do klasicistního domu, kde se nachází Slavnostní sál a salonek s portrétní galerií Lexů z Aehrenthalu.

Od hradu pokračujeme po červené stezce na zámek Hrubá Skála. Cestou se nám naskytnou nádherné výhledy na Hruboskalské skalní město a Český ráj ze skalních vyhlídek. Stezka pokračuje kolem arboreta Bukovina. Tuto původně botanickou zahradu založil lesník Leopold Anger na příkaz majitele hruboskalského panství. Dnes zde roste na třicet druhů stromů pocházejících převážně ze Severní Ameriky. Vidět tu můžeme douglasku tisolistou, jedli kavkazskou, jedli obrovskou nebo liliovník tulipánokvětý.

Vydáme se dále po červeně značené stezce až k rozcestí turistických cest, kde doporučujeme udělat další odbočku a navštívit proslulou Mariánskou vyhlídku. Červená trasa nás zavede až k zámku Hrubá Skála. Budova zámku slouží jako ubytovací zařízení, turistům je však přístupné nádvoří a vyhlídková věž.

Od zámku pokračujeme dále po červené značce. Malou chvíli nás povede po místní komunikaci, pak však odbočí na příjemnou lesní cestu a mírným klesáním sejdeme až k Podtroseckým rybníkům. Protože úsek cesty od Valdštejna až k rybníkům je shodný s cyklotrasou, je třeba dbát zvýšené opatrnosti, zejména v průběhu prázdninových měsíců, kdy je zde větší pohyb cyklistů. U rybníku s názvem Věžák trasa zahýbá trasa vlevo kolem Krčáku až k rybníku Vidlák. Odtud pokračuje mírným stoupáním přes obec Tachov až ke hradu Trosky, nejznámější dominantě Českého ráje. Ke hradu nás opět čeká stoupání, ovšem námaha bude odměněna krásnými výhledy do kraje z obou věží hradu.

Po návštěvě Trosek a nezbytném odpočinku si můžete rozmyslet, jak pokračovat dále. Znavení turisté se mohou vydat po modré stezce do Borku pod Troskami a odtud použít k návratu do Turnova vlak. Ti zdatnější mohou následovat červenou značku i nadále a projít tak přes Mladějov do Prachovských skal a třicetikilometrovou túru zakončit v Jičíně. Výlet si můžete prodloužit také přes Nebákov a Libošovice na hrad Kost nebo po modré do Rovenska pod Troskami.