Z Rožan na hranice

Tato 6,5 km dlouhá trasa nás zavede z Rožan na státní hranice, kde můžete pokračovat do německého Sohland.

Průběh trasy: Rožany - Javorová brána - hraniční přechod - Sohland

Délka trasy: 6,5 km

Popis trasy: V dubnu roku 2003 byl otevřen hraniční přechod Rožany - Sohland, a tím se turistům nabídly nové turistické cíle. Předmětem našeho doporučení je část velmi zdařilé „Mravenčí naučné stezky", která je situována při Hraniční stezce. Nenáročná procházková trasa vedoucí po lesních cestách s výhledem na Lužickou vrchovinu seznamuje návštěvníka na dvojjazyčných panelech s ochranou přírody, rostlinopisem, živočichy a geologií regionu.

Od Javorové brány budeme pokračovat po místní komunikaci přes hraniční přechod. Bezprostředně za ním se po levé straně, v místě zvaném Bauhof, nachází malé parkoviště (od Javorové brány cca 1200 m). S využitím vlastní dopravy je možno začít putováním až odtud. Kromě informačních tabulí je tato trasa označena menší tabulí s dvojjazyčným nápisem Hraniční stezka. Z panelu u parkoviště lze vyčíst základní data stezky. Druhé zastavení na plastickém modelu demonstruje reliéf cesty. Stezka vede mírně zvlněným terénem lesními tišinami nebo krajem lesa pod vrchem Brandbusch (442,7 m.n.m.). Milovníky přírody seznámí názorně u jednotlivých zastavení (v popisované části je jich 18) se životem lesa. Po půl hodině relaxační chůze dojdeme pěšinou upravenou dřevěnými štěpky, vedoucí krajem lesa, odkud lze pozorovat na přilehlých lukách jednotlivé solitéry mohutných stromů (lípa, jasan, dub) k dřevěnému přístřešku s příjemným posezením.

V altánu jsou vystaveny různé vady růstu dřeva. Po patnácti minutách, kdy cesta změní svůj charakter a prochází hustým lesem, je lemována mnoha mraveništi. Kolem upraveného „Kaliště divokého prasete" dojdeme po dalších patnácti minutách na křižovatku. Odtud je možno pokračovat dále k hraničnímu přechodu do Lipové. My se však vydáme lesní cestou zpět k parkovišti. Hezký pocit z rekreačního pohybu je umocněn prostřednictvím lesa s novým poznáváním.

Na trase je možné navštívit tyto turistické zajímavosti:
· Rožany - Javorová brána
· Sohland - Der Planerenweg in Sohland
· Sohland - Himmelsbrücke
· Sohland - Heimatumuseum
· Sohland - Prinz Friedrich August Turm

Šluknov

Rožany