Jičínská synagoga je pozoruhodnou stavbou

Mezi jičínské skvosty bezesporu patří i drobná pozdně barokní synagoga nacházející se v blízkosti Valdštejnova náměstí, která v horkých letních měsících svým návštěvníkům nabízí osvěžující chlad a krásné prostředí.

Dějiny synagogy v Jičíně začínají v druhé polovině 18. století, o její podobě z této doby však nic nevíme. Roku 1840 při velkém požáru města shořelo několik židovských domů jakož i krovy synagogy. Při následné rekonstrukci bylo nově vybudováno schodiště na ženskou galerii, nové štíty dostaly jednoduchý trojúhelníkový tvar a interiéry byly vymalovány v klasicistním stylu. Svou funkci plnila synagoga až do října roku 1941, kdy byla zakázána židovská bohoslužba. Do transportů odešla více než stočlenná jičínská židovská obec, z níž téměř nikdo nepřežil. Židovská obec v Jičíně proto nebyla obnovena. V období komunistického režimu sloužila synagoga jako skladiště sušených léčivých bylin a objekt zchátral. S rekonstrukčními pracemi se začalo po roce 2002 poté, co objekt v roce 2001 získala do vlastnictví Federace židovských obcí ČR, a trvaly šest let, tedy do roku 2008, kdy byla synagoga otevřena pro veřejnost.

Jičínská synagoga je pozoruhodná minimálně ze tří důvodů. Jednak je to díky architektonicky velmi čistému stylu mimořádně dobře zachovalá představitelka drobné pozdně barokní synagogy, jednak ji zdobí v plném rozsahu obnovená krásná klasicistní výmalba, a v neposlední řadě zde dochovaný barokní aron ha-kodeš, který je datovaný do roku 1700 a židovská obec jej získala po zrušení jezuitského řádu z kostela Sv. Ignáce, patří k bezesporu nejkrásnějším svatostánkům, jaký lze v českých synagogách vidět. 

Autorka článku: Jindřiška Kracíková

Jičín