Neptunova kašna

Náměstí před libereckou radnicí zdobí Neptunova kašna. Dominantou kašny je socha Neptuna stojícího na delfínu a držícího trojzubec. Originál sochy Neptuna si můžete prohlédnout v expozici Severočeského muzea.

Neptunova kašna nahradila v roce 1826 starší dřevěnou kašnu umístěnou před starou libereckou radnicí na Staroměstském náměstí (dnešní nám. Dr. E. Beneše). V roce 1896, tři roky po zboření staré liberecké radnice, byla kašna přesunuta o několik metrů do středu náměstí a doplněna kovovým zábradlím. Roku 1925 musela ustoupit nové kašně zhotovené podle návrhu Franze Metznera a ta původní byla přemístěna na Nerudovo náměstí. V létě 1945 byla Metznerova kašna rozebrána a náměstí před radnicí zůstalo bez kašny. Neptunova kašna na Nerudově náměstí byla v roce 1964 prohlášena kulturní památkou.

Neptunova kašna je posledním dokladem historického způsobu zásobování města pitnou vodou, a proto se město Liberec rozhodlo pro restaurování dochovaných prvků kašny, jejich kompletaci a znovuosazení a zprovoznění na jejím původním místě na náměstí Dr. E. Beneše, kde můžete kašnu vidět dnes.

Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 01

Další historické památky
ostatní