Skialpinistické trasy v Krkonoších

Přestože Krkonoše nejsou v porovnání s Tatrami či rakouskými Alpami vyloženě skialpinistickým terénem, zájem veřejnosti o skialpinismus roste i v Krkonoších. Správa KRNAP na tento fakt musí reagovat v souvislosti s tím, že na území I. zóny Krkonošského národního parku je zákony zakázán pohyb mimo značené cesty. Na základě spolupráce s Českou asociací horských vůdců a Horskou službou připravila Správa KRNAP poprvé pro letošní sezonu osm doporučených skialpinistických tras, které vedou jednak po turistických značených cestách, ale také mimo ně. Pro lyžaře tím vznikly zcela nové okruhy a některé sjezdy...

Špindlerův Mlýn a okolí
Trasa 1
Svatý Petr - výstup po sjezdovce Stoh A - po modré (cesta úbočím Stohu) - Klínové Boudy - po zelené k Chalupě na Rozcestí - dále po červené k Výrovce - sjezd po zelené Dlouhým dolem - Svatý Petr

Trasa 2
Martinova bouda - po zelené k Labské boudě - po modré sjezd do Labského dolu - Labským dolem po modré k Dvorskému potoku - po pěšině výstup k Patejdlově boudě - po zelené k Martinově boudě

Trasa 3
Špindlerův Mlýn - po žluté po Dřevařské cestě - bouda U Bílého Labe - po modré (Webrova cesta) údolím Bílého Labe - v závěru odbočení z modré značky (Webrova cesta) k Bílému Labi, přechod a výstup podél toku po levém břehu (při pohledu po proudu) - Luční bouda - po červené Starou Bucharovou cestou k Tetřevímu žlabu - po vrstevnicové svážnici do Hrazeného dolu - žlabem podél Hrazeného potoka - Dlouhý důl - po zelené do Svatého Petra

Trasa 4
Medvědí koleno - po zelené k Medvědí boudě - po žluté na Brádlerovy Boudy - po modré směr Ptačí kameny - necelý 1 km pěšina pod Moravskou boudu - sjezd po žluté k Davidově boudě - Školní cestou po modré buď k Medvědí boudě a po zelené do Medvědího kolene, nebo šikmo vzhůru 150 m výstup na Brádlerovy Boudy

Pec pod Sněžkou a okolí
Trasa 5
Pec pod Sněžkou - po červené výstup do Modrého dolu - zimní tyčovaná cesta Modrým dolem k Výrovce - po zelené přes Richtrovy Boudy sjezd - Pec pod Sněžkou (varianta s odbočkou na červenou na rozcestí u Richtrových Bud do Zeleného dolu nebo na červenou Železnou stezku)

Trasa 6
Pec pod Sněžkou - po modré do Obřího dolu, výstup do sedla pod bývalou Obří boudou - po červené přes vrchol Sněžky - dolů po žluté k horní stanici lanovky na Růžové hoře - sjezd průsekem pod lanovkou - dolní stanice lanovky - po žluté na zelenou do Bukového údolí - Pec pod Sněžkou

Rokytnice nad Jizerou a okolí
Trasa 7
Rokytnice nad Jizerou - výstup podél potoka v Liščím Doupěti - napojení na žlutou značku (Vlčí cesta) - Okružní cesta - sjezd průsekem U Vlka - Vrata - napojení na trasy KČT

Trasa 8
Hoření Domky - výstup po modré sjezdovce - dále po modré značce na rozcestí Zadní Plech - po žluté na Krakonošovu snídani - po modré (Harrachovou cestou) výstup na rozcestí U Čtyř pánů - po zelené (České cestě) - Růženčina zahrádka - po červené do Kotelského sedla - varianta 1: tyčovaná cesta - Lysá hora - po sjezdovkách sjezd do Rokytnice nad Jizerou, varianta 2: po červené sjezd na Dvoračky, odtud sjezd po značených cestách do Rokytnice nad Jizerou nebo přes Vlčí hřeben

Pozn.: popis vytvořen dle map 1 : 25 000 Krkonoše-Východ (vyd. 2009) a Západ (vyd. 2006), nakl. ROSY; přesné trasování bude vyznačeno souřadnicemi GPS

Důležité informace:

  • Na území Krkonošského národního parku je zákony zakázán pohyb mimo značené cesty v I. zóně a v některých lesích. Z důvodu ochrany přírody zůstanou lyžařům i nadále nepřístupné krkonošské ledovcové kary, s jejichž zpřístupněním nelze počítat ani do budoucna.
  • Trasy budou vyznačeny pouze zeměpisnými souřadnicemi (budou zveřejněny na www.krnap.cz).
  • Úseky vedoucí mimo cesty bude možno využívat pouze za takové sněhové pokrývky, při níž nebude docházet k poškození vegetace (tj. minimálně 30 cm zhutnělého sněhu).
  • Některé turistické cesty vedou lavinovými oblastmi. Na taková místa umisťuje Horská služba upozornění. Uvedené okruhy vedou většinou relativně bezpečnými lokalitami, přesto by se uživatelé před vstupem do lavinového terénu měli informovat o stupni lavinového nebezpečí.
  • Do oblastí s hrozbou pádu lavin by měli být skialpinisté vybaveni funkčním lavinovým vybavením - lavinovým vyhledávačem, sněhovou sondou, lopatou, lékárničkou, telefonem, popřípadě batohem s airbagem. S ohledem na vyznačení některých úseků uvedených okruhů jen zeměpisnými souřadnicemi je nezbytné, aby skialpinisté měli s sebou přijímač GPS.
  • Pohyb skialpinistů po těchto trasách bude upraven opatřením obecné povahy, které vstoupí v platnost na začátku zimní sezony. Trasy budou vyhrazeny na dvouletou zkušební dobu, v průběhu které budou odborníci i strážci sledovat dodržování nastavených pravidel i vliv lyžařského provozu na chráněnou přírodu.

Bližší informace:
Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny@krnap.cz, www.krnap.cz

Špindlerův Mlýn