Výlet k rozhledně Kozákov

Kozákov je nejvyšším bodem uvnitř Českého ráje. Na okraji regionu, kde sousedí s Jizerskými horami, najdeme až o 100 m vyšší místo, ale na úbočí Kozákova jsou pískovce, které region spolu s vyvřelými kopci symbolizují. Nejvyšší bod, kde se nachází rozhledna a Riegrova chata, nebyl nejvyšším místem kopce a přívodní sopouch leží asi 2 km severozápadně. Hora se od konce své sopečné činnosti, to je za posledních 4,5 milionu let, zvedla o zhruba 300 m. Dnes je ve výšce 744 m n. m.

Délka trasy: 3 km

Každý okruh tak bude mít nějaké stoupání, mnohdy strmé. Budeme-li sestupovat od chaty po modré značce směr Radostná studánka, pak hned na začátku klesání narazíme na vulkanické skalky. Láva stékala především k severu, kde vytvářela mohutné příkrovy, které jsou dnes těženy. Radostná studánka je pramen s kapličkou z roku 1841, který sloužil pro chatu na vrcholu Kozákova a dnes zásobuje přilehlé obce. Pod ní budeme pokračovat doprava po vrstevnicové lesní cestě, až narazíme na červenou turistickou značku. Po ní vystoupíme na Drábovnu. Hned jak se octneme na ukloněné ploše pískovcové kry, budeme v místě bývalé vyhlídky. Dole pod námi jsou vidět skály Měsíčního údolí a dále vidíme Ještědský hřeben. Drábovna je nejvýše položený bod pískovcové kry s vylámanou místností. Od ní budeme pokračovat po značce na hřeben a budeme pokračovat dále vpravo do vrchu až zpátky na Kozákov.

Chuchelna