Scholzeho kříž a Selská skála na Nové Mýtině

Scholzeho kříž a Selská skála jsou zajímavá výletní místa nacházející se ve Smržovce.

V místech, kde smržovská saňkařská dráha překonává na Nové Mýtině silnici, vedoucí tudy z Horní Černé Studnice ke Smržovce, stojí mezi dvěma stromy od roku 1900 boží muka. Sestávají ze štíhlého žulového podstavce, z něhož vystupuje železný kříž se spasitelem. Kříž zde nechal vztyčit majitel nedalekého hostince a lesník Josef Scholze po návratu z Brazílie, kde se před tím chtěl usadit. Drsné podmínky v Brazílii nenaplnily Scholzeho velká očekávání a tak se osídlenec po nějaké době rozhodl pro návrat zpět. Při zpáteční cestě však jeho loď v bouři málem ztroskotala. Zde vystavěný kříž byl Scholzeho poděkováním bohu za šťastný návrat domů do Jizerských hor.

Již krátce po dostavbě rozhledny na Černé Studnici jablonecký horský spolek ve spolupráci se smržovskou sekcí Jizersko-ještědského spolku zpřístupníl vrchol ze Smržovské strany přístupovou cestou, vedoucí kolem Scholzeho kříže. Ta se stala základem staré smržovské saňkařské dráhy, kterou smržovská sekce horského spolku slavnostně otevřela v roce 1912. V těsném sousedství kříže prochází také nová smržovská saňkařská dráha, vystavěná tady v letech 1972-75 z betonu a dřeva TJ Spartakem Smržovka.

Vydáme-li se po silnici, procházející kolem Scholzeho kříže směrem ke Smržovce, po několika stech metrech vstoupíme po klesající silnici do lesa. Za posledním domkem po pravé straně silnice leží na dohled mohutná členitá skála, zvaná Selská skála (Bauernstein) - poslední větší skalisko v této části lesa. Zajímavý útvar má své pojmenování po dávném majitele gruntu Antonu Feixovi, zvaném místními „Beuers Anton“, jenž tady ležící část gruntu převzal po svém otci v roce 1801.

V roce 1931 skalisko i s pozemkem jako místní zajímavost od tehdejšího majitele odkoupil Ještědsko-jizerský horský spolek, aby skalisko uchránil před rozštípáním od místních kdysi početných kameníků.

mail

Smržovka

Smržovka, 468 51

E-mail:mki@smrzovka.eu
Web:www.smrzovka.cz
Církevní památky
ostatní