Breuerova studánka a Fischerův kámen

Breuerova studánka leží na trase Smržovského vyhlídkového kruhu. Při její návštěvě si můžete udělat malou odbočku k tzv. Fischerovu kameni.

Malá lesní tzv. Breuerova studánka - Breuerbörnel. Lesní potůček vyvěrající na kontaktu liberecké a tanvaldské žuly je u silnice přehrazen a zpod žulového opracovaného kvádru vytéká pramen vody. Do kvádru je vytesán dodnes čitelný nápis Ant. Hein. Breuer 1893. Stavitel této silnice byl totiž tehdy zároveň majitelem tohoto pozemku, jenž tuto studánku zřídil.

Po cca 100 m od odbočení ze silnice doprava odbočuje jen málo znatelná lesní pěšina, po které po pár metrech můžeme dojít k další místní zajímavosti - Fischerovu kameni. Je to balvan s v srdci vytesaným monogramem FJF a letopočtem 1849. Dle lidového podání si tady dva bratři ve sváru dělili tento balvanitý kus lesa a balvan byl prý nakonec domluvenou součástí jejich společné hranice.

mail

Smržovka

Táborová, Smržovka, 468 51

Telefon:+420 483 382 286
E-mail:mki@smrzovka.cz
Web:www.smrzovka.cz