Socha sv. Jana Nepomuckého, Frýdlant

Socha sv. Jana Nepomuckého se řadí k vrcholně barokním dílům druhé čtvrtiny 18. století a je umístěna na levé straně na betonovém podstavci kamennému mostu přes řeku Smědou, který se nachází pod hradem a zámkem Frýdlant.

Socha světce je tradičně oděna do kanovnického roucha - kleriky (sutany) sahající až ke kotníkům, mírně zvlněné rochety a do krátkého kožešinového pláštíku, pokrývající obě světcova ramena a ruce. V obou relativně vysoko vyzdvižených rukách drží svůj tradiční atribut - v tomto případě relativně rozměrný krucifix. Další tradiční atributy (palmeta jako symbol mučednictví a svatozář s pěti hvězdami) t.č. chybí (palmeta nebyla z největší pravděpodobností původně vůbec součástí sochařského díla). Samotná socha zobrazená ve výrazném, dynamickém kontrastu s hluboko zakloněnou hlavou na levou stranu je situována na relativně vysokém, štíhlém postamentu.

Sochu sv. Jana Nepomuckého ve Frýdlantu vytvořil anonymní vrcholně barokní mistr, který ve svém uměleckém výrazu navazoval na dynamické impulsy vrcholně barokního sochařství v Čechách. Způsob modelace, sebevědomý umělecký projev, neobvyklá a osobitá modelace, barokní imaginace do kamenné hmoty, jednoznačně řadí autora sochy sv. Jana Nepomuckého ve Frýdlantu k nejkvalitnějším a nejosobitějším uměleckým osobnostem v severočeském regionu. Postament je dílem anonymního, snad regionálního kamenosochařského mistra z 19. století.

Frýdlant

Hejnická, Frýdlant

Další historické památky
sousoší