Mokrý výlet z Vesce do Harcova

Pěší pohodový výlet okrajovými čtvrtěmi Liberce a jeho blízkým okolím.

Délka trasy: 12 km

Průběh trasy:

Poštovní nám. Rochlice - Vesec - Vesecký rybník - Císařský kámen - Milíře - Mojžíšův pramen - Vratislavice nad Nisou - Koupaliště Sluníčko - Kunratice - Harcov - Harcovská přehrada nebo Lidové sady

Popis trasy: Výet zahájíme na Poštovním náměstí v Rochlici. Jezdí sem několik autobusových linek městské dopravy, je tu zastávka vlaku, dá se sem dojít z centra pěšky. Na levé straně náměstí pod novým silničním nadjezdem začíná na křižovatce ulic Vesecká a Slovanská turistické zelené značení KČT. Do blízké čtvrti Vesec dojdeme po zelené značce Slovanskou ulicí, pokračujeme řídkou zástavbou ulicemi Dlouhá a Šumná.

Obytné čtvrti pozvolna končí, převažuje přírodní ráz krajiny. Dojdeme k Veseckému rybníku, zvanému Tajch, neboli Teichmühle. V okolí rekreační zóny jsou zahradní kolonie a chaty, rozrůstá se tu stavba rodinných domků. Hned u hráze rybníka vpravo vstoupíme do lesa, lesní cesta se střídá s asfaltovou. Vede po ní rovněž cyklostezka - choďte vlevo. Zelené značení nás dovede na Císařský kámen (637 m). Na vrcholu vyhlídky je nová rozhledna (otevřená v rocr 2009) a pamětní deska připomínající návštěvu rakouského císaře Josefa II. v r. 1778, pozoroval tu prý opevňování pozic své armády. Jistě by kraj dnes nepoznal, příroda ustupuje nové zástavbě.

Po zelené dojdeme do osady Milíře, název napovídá, že zde kdysi uhlíři pálili dřevěné uhlí. Ke zdejší kapli zasvěcené Panně Marii prý kdysi chodily z údolí od Vratislavic celá procesí věřících. Přiblížili jsme se k Jablonci n.N., protější straně vévodí Javorník na Ještědském hřebenu. Změníme směr našeho putování, přejdeme vlevo na žlutě značenou lesní cestu, která nás dovede k půl hodiny vzdálené restauraci Mojžíšův pramen (518 m). Je odtud krásný výhled na Vratislavice n.N. a do zastavěného údolí mezi Libercem a Jabloncem s kulisou Jizerských hor v pozadí. Krásný výhled lákal již naše předky, navštěvovali toto místo, později tu u studánky postavili výletní restauraci.

Sejdeme po žlutě značené cestě do okrajové čtvrti Vratislavic n.N. Na levé straně je továrna na koberce, všimněte si v továrním objektu mohutné věže s vodojemem, jedná se o zajímavou technickou památku. Projdeme Dlouhomosteckou ulicí, přejdeme silnici s kolejemi tramvaje (spojuje Liberec s Jabloncem n.N.). Dlážděnou ulicí vystoupáme v pravé části sídliště na jeho konec a stále po žluté dojdeme k letnímu koupališti Sluníčko. Za ním jsou ještě další dva rybníky, žlutá značka nás dovede na kraj lesa Prosečského hřebenu, kde je křižovatka modře značené hřebenové cesty vedoucí od Jablonce s naší žlutě značenou trasou. Odbočíme vlevo a po modře značené cestě dojdeme do Kunratic. Pohled na Liberec se opět mění, v kdysi okrajové čtvrti vyrostlo sídliště Kunratická, pod ním jsou vidět univerzitní koleje v Harcově. Sejdeme po modré do údolí, jsme v Harcově, kdysi samostatné obci, dnes liberecké okrajové čtvrti.

Ačkoliv jsme se pohybovali pouze v okolí města, urazili jsme 12 km. K dopravě do centra Liberce můžeme využít autobus, městská doprava má zastávku pod kostelem v ul. Svobody. Lze odtud pokračovat k nedaleké Harcovské přehradě, vhodné místo k vykoupání je na pravé straně nádrže, do centra města lze dojít oběma stranami. Nechceme- li odbočit k přehradě, můžeme z Harcova pokračovat stále po modře značené cestě vilovou, místy původní zástavbou až do Lidových sadů ke konečné zastávce tramvaje jedoucí do centra. Výlet můžete příště začít z tohoto místa, je zde hlavní východisko značených cest KČT a jít obráceným směrem. Nenáročný, půldenní výlet je vhodný i pro rodiny s dětmi.


Textové informace poskytl Klub českých turistů.

Bedřichov