Boží muka u Anastázového Tondy

Boží muka u Anastázového Tondy jsou zajímavou památkou, která dlouhou dobu chátrala, ale v roce 2008 byla obnovena.

Vydáme- li se ze středu obce Nová Ves jižním směrem po silnici k Dolní Černé Studnici, po pár stech metrech chůze po mírně stoupající rovince na horizontu, kde silnici kříží několik cest, se vypravíme po té, zabočující kolmo doprava. Koho by napadlo, že právě tahle prašná cesta byla kdysi jednou z nejdůležitějších dopravních tepen bývalého smržovského panství. Do roku 1810 směrem od Prahy a Turnova vedla strmými, po větší část roku obtížně sjízdnými partiemi Horní Černé Studnice stará formanská tzv. Pražská cesta. V tomto roce byl nejstrmější úsek vedoucí přes Horní Černou Studnici velkým obloukem obejit právě tudy po nově vybudované komunikaci.

Popojděme tedy po této kdysi důležité cestě několik desítek metrů, zleva míjejíc zahrádkářskou kolonii a zprava tzv. Květinový domek a budovu bývalé hasičské zbrojnice, a dojdeme ke dvěma mohutným jírovcům, které mezi sebou chrání Boží muka u Anastázového Tondy. Stojí naproti místu, kde až do jejího požáru v roce 1947 stávala Knoblochova usedlost, jedna ze tří nejstarších usedlostí v dolní Nové Vsi, jejíž přídomek se přenesl na památku v sousedství. Boží muka z roku 1814 byla tedy vystavěna čtyři roky po dokončení důležité dopravní tepny. Kříž však původně stával o cca 100 m východněji při křižovatce, z níž jsme sem odbočovali.

Po roce 1870 vyrostla u staré křižovatky menší chalupa, již zmiňovaný „Květinový domek“, kde byl provozován hostinec a v něm držena pro potěchu hostů „děvčata - čišnice“. Smržovský vikář Ignác Knobloch dal proto boží muka přesunout blíže jeho rodové usedlosti a zároveň zde vysadil i zmíněné dva jírovce. Po druhé světové válce byl kříž vandaly zničen, zůstalo jen torzo v podobě členitého žulového podstavce. V roce 2008 byla památka obnovena obcí Nová Ves nad Nisou a Novoveským okrašlovacím spolkem za přispění Libereckého kraje.

Nová Ves nad Nisou

Nová Ves nad Nisou, 468 27

Církevní památky
ostatní