Sousoší Kalvárie na Vrchhůře

Barokní sousoší Kalvárie na Vrchhůře datované nápisem na čelní straně rokem 1799.

Pozdně barokní pískovcové sousoší zobrazující Pannu Marii s mrtvým tělem Krista v náručí pod křížem a sochami sv. Petra a sv. Jana Evangelisty po stranách bylo vyhotoveno v roce 1799. Někde na tomto vyvýšeném místě nad Turnovem zvaném Vrch Hůra, stávala šibenice, kam vodili odsouzence z rathauské šatlavy k exekuci. Snad právě Kalvárie měla přispět k usmíření místa i těch, kdo sochu zřizovali.  Zároveň dokumentuje činnost a církevní osvětu místního františkánského kláštera. Jediné zpodobnění Kalvárie v širokém okolí.

Turnov

Další historické památky
sousoší