Kašna na náměstí, Hodkovice nad Mohelkou

Kašna na náměstí byla zbudována v roce 1710 a byla hlavním zdrojem pitné vody pro střed města.

Při druhém odhalení sochy T.G.Masaryka byla z hodkovického náměstí odstraněna kašna a až do konce devadesátých let se zpět na své místo nedostala. Tohoto úkolu se ujala Hodkovická nadace dobré vůle, která byla zřízena z iniciativy tehdejšího starosty Josefa Havlíka. 

Hodkovice byly zásobovány vodou z pramenů na Záskalí. Z těchto pramenů byla napájena i kašna na náměstí, která byla zbudována v roce 1710 a byla hlavním zdrojem vody pro střed města. V osmdesátých letech 19. století byla provedena úprava pramenů na Záskalí, kameninové trubky rozvodu vody byly nahrazeny železnými, byl vystavěn výškový rezervoár ve Skalním údolí. Po městě bylo instalováno 26 hydrantů, a tak se stala kašna na náměstí zbytečnou. V roce 1886 však bylo rozhodnuto nahradit starou kašnu novou, a to s vodotryskem pro ozdobu. Kameny na stavbu kašny byly z Fojtky a město za ně zaplatilo 1.300 zlatých. Kovová fontána stála 762 zlatých a za stavební práce bylo zaplaceno 439 zlatých. Kašna sloužila až do roku 1946, kdy byla z náměstí odstraněna. Naštěstí nebyla zničena, členové nadace po prohlídce jednotlivých dílů zjistili, že žádný díl nechybí a že je možné poškozené díly opravit. A tak bylo provedeno výběrové řízení na projekt kašny, byla zpracována studie na její umístění a tato byla schválena zastupitelstvem města. Pak už zbývalo jen zajistit finanční prostředky pro realizaci tohoto záměru. Tady pomohla řada sponzorů, kteří jsou uvedeni na podstavci fontány. Po provedení prací byla vybrána firma Ilos. Po nainstalování fontány byla kašna slavnostně spuštěna a stala se opět dominantou dolení části náměstí. V současné době ji obdivují nejen obyvatelé města, ale všichni, kteří naše náměstí navštíví.

(z knihy Historie, památky a současnost – autor Miroslav Fišar, Hodkovice nad Mohelkou, zdroj www.hodkovicenm.cz)

Hodkovice nad Mohelkou

Hodkovice nad Mohelkou, 463 42

Další historické památky
ostatní