Jizerská oblast tmavé oblohy

V Jizerských horách byla vytvořena oblast tmavé oblohy.

Díky umělému světlu se města stala světelnými ostrovy, které lze z oběžné dráhy snadno zahlédnout na noční polokouli Země. Nerozvážné používání umělého světla však vedlo k jevu zvanému světelné znečištění. Míra tohoto jevu je natolik velká, že je nutné ji zařadit po bok takových problémů, jako je znečištění atmosféry, vody a půdy chemickými látkami.

Tma (a světlo) jsou stejnou součástí přírodního prostředí jako vzduch, půda, voda, hory atd., tento fakt však bohužel není ještě pro celou veřejnost samozřejmý. Chráníme-li tedy životní prostředí před negativními dopady lidské činnosti, měla by se chránit také noční tma ohrožená nešikovným používáním umělého osvětlení. Jedním z projevů činností, které si kladou za cíl chránit před světelným znečištěním, je vytváření tzv. chráněných oblastí tmavé oblohy. Takováto chráněná území plní obdobně jako „klasické” přírodní rezervace nejen ekologické funkce, ale také vzdělávací tím, že nám pomáhají si uvědomit, jak vážným problémem světelné znečištění je. V současnosti chráněné oblasti a rezervace temného nebe existují v Severní Americe a Evropě.

Myšlenka vytvořit oblast tmavé oblohy v Jizerských horách vznikla z potřeby poskytovat veřejnosti informace o světelném znečištění. Horní část údolí Jizery a údolí Jizerky patří k nejcennějším přírodním oblastem na česko-polském pomezí. Noční prostředí těchto hor, zejména v údolích Jizery a Jizerky, je poměrně dobře zachováno. Ačkoliv je na tomto místě noční obloha přibližně dvakrát jasnější než nebe světlem vůbec neznečištěné, přece jen je zde mnohem tmavší než nebe ve městech, kde může být jas noční oblohy více než 40krát větší než přírodní. To bylo důvodem pro zřízení oblasti tmavé oblohy zahrnující zmiňovaná údolí. Tato oblast zaujímá území o rozloze necelých 75 km² a rozkládá se podél horního toku řeky Jizery na území dvou států. Na české straně sahá od Martinského údolí, Václavíkovy studánky přes osadu Jizerka po horu Smrk, v Posku pokračuje po Vysokém Jizerském hřebenu, obepíná Velkou Jizerskou louku a osadu Orle. Vyhlášená byla 4. 11. 2009 v rámci Mezinárodního roku astronomie 2009. Na přípravě a realizaci tohoto evropského projektu spolupracovaly a dále spolupracují tři polské a tři české instituce - Astronomický ústav University Wroclaw, Astronomický ústav Akademie věd ČR, Lesní správa Świeradów-Zdrój, Lesní správa Szklarska Poręba, Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a Lesy České republiky, Krajské ředitelství Liberec.

Narozdíl od měst, odkud je běžně viditelných jen cca 50 hvězd, jich můžete z Jizerky pozorovat při dobré viditelnosti až 2000. Zajímavostí je i to, že se jedná o jedinou přeshraniční oblast tmavé oblohy na světě, zasahuje i do Polska.

Oblast je využívána ke sledování oblohy a to nejen odborníky, ale i laiky. V průběhu roku se zde konají nejrůznější akce.

mail

Kořenov

osada Jizerka, 468 50

E-mail:dotaz@astro.cz
Web:www.izera-darksky.eu