Louka pod Berkou

Na spodním okraji jednoho z novoveských údolí - Podmáslového koutu, tam, kde se údolí otvírá kolem Novoveského potoka a jeho přítoků, narazíte na chráněnou lokalitu zvanou Louka pod Berkou.

Toto místo najdete poblíž autobusové zastávky „Dolní Nová Ves“ v Nové Vsi nad Nisou (první ve směru od Jablonce nad Nisou). Před zastávkou ve směru od Jablonce je odbočka vlevo po místní komunikaci - cca 250 m a jste u Louky pod Berkou.

Někdy na začátku 17. století se v rámci postupné kolonizace prostoru dnešní dolní Nové Vsi začíná formovat i podoba bažinatého plata ohraničeného z jihu Novoveským potokem a ze severu z části zalesněným úbočím Kynastu. Následná podoba místa byla ovlivněna také na počátku 18. století vystavěným mlýnem, jehož přibližně půl kilometru dlouhý náhon - dodnes z části patrný - prochází středem této lokality. Na severozápadním okraji louky, na přilehlé stráni, stojí pod mohutným javorem již přibližně 250 let stará roubená chalupa č. p. 38. Podle jejích majitelů získalo místo název Louka pod Berkou. Lokalita je výjimečná především díky svému vodnímu režimu - voda v louce dosahuje mnohde až nad povrch půdy. Na zamokřených místech převládá v mechovém patře rašeliník, z vyšších rostlin se tu ve velkém množství nachází vachta trojlistá, prstnatec májový a všivec mokřadní. V jarním období se kolem potůčků objevuje orsej jarní, řeřišnice hořká, suchopýr úzkolistý a na počátku léta nenápadná violka bahenní, ztrácející se v rašeliníku, nebo sítina niťovitá. Kromě nich je možno na louce spatřit ještě mnoho dalších rostlinných druhů.

Nová Ves nad Nisou

Nová Ves nad Nisou, 468 27