Pörnerova kaplička, Horní Černá Studnice

Kaplička či mariánský sloup se nachází v osadě Horní Černá Studnice, která je součástí Nové Vsi nad Nisou, při silnici směrem na Jelení kout.

V těchto místech stál již před rokem 1760, jak dokládá Josefínské zakreslení z let 1764-1767. Novou či přestavěnou kapli zde pak kolem roku 1850 nechal vystavět majitel jedné ze tří nejstarších usedlostí v osadě Franz Pörner. V kapli byla v minulosti vystavena Madona z Vambeřic, kterou pro kapličku zakoupil místní obchodník se sklem Wilhelm Hübner. Ve dvacátých letech byla kaplička při stavbě silnice přesunuta na své dnešní místo. V sedmdesátých letech byla značně poškozena. Několik nadšenců stavbu zachránilo před zánikem. V roce 2001 byla kaplička znovu opravena, na střechu byl osazen kříž a kaplička slavnostně vysvěcena.

Nová Ves nad Nisou

Nová Ves nad Nisou, 468 27

Církevní památky
kaple