Katolický kostel Panny Marie pomocnice křesťanů, Nová Ves nad Nisou

Na návrší uprostřed obce Nová Ves nad Nisou stojí katolický kostel Panny Marie, pomocnice křesťanů.

Již v letech před 1. světovou válkou založila katolická obec spolek pro výstavbu kostela, ale až teprve roku 1935 mohlo byt započato se stavbou. 16.5.1935 byl slavnostně položen a posvěcen základní kámen. 24.6.1936 se uskutečnily kostelní slavnosti s velikou poutí, při níž byly vysvěceny a na věž vyzdviženy tři velké zvony (celková hmotnost 1000 kg) a umíráček. Za 2. světové války byly zvony sneseny a nenávratně ztraceny.

V roce 2007 byl v obci založen Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení, který si za jeden z hlavních cílů dal další zachování tohoto kostela v obci.

Nová Ves nad Nisou

Nová Ves nad Nisou 431, 468 27

Církevní památky
kostely