Máchovi v patách zšeřelou krajinou na Bezděz

Vyvrcholením máchovského putování je opět noční výstup na Bezděz, a tak vás zveme v pátek 28. května již počtrnácté na výstup na Bezděz ve stopách K. H. Máchy.

Ti, kteří chtějí jít na Bezděz netradiční cestou, musí dojet do Oken na vlakové nádraží, odkud vyrážíme v 17:00 hod. po částečně neznačených lesních cestách ku hradu Bezdězskému.

Od 21:00 hod. bude na Bezdězu opět zpřístupněna Velká věž.

Vzácným hostem letošního máchovského putování na Bezděz je kromě K. H. Máchy, Eduarda Hindla a Karla Sabiny současná česká spisovatelka pro děti a mládež Ivona Březinová, mimo jiné také autorka knihy „Básník v báglu“, poutavě zpracovaného příběhu tří studentek, které se vydávají na dobrodružnou cestu do Podbezdězí ve stopách K. H. Máchy. Od 20:00 hod. tak můžete být svědky výjimečného rozhovoru Ivony Březinové s K. H. Máchou. A vězte, že mu spisovatelka bude klást otázky tak říkajíc přímo na tělo.

Koncertní hold knížeti českých básníků s texty K. H. Máchy v podání Alfréda Strejčka a zhudebněnými Štěpánem Rakem je připraven od 21:00 hod. v podstřeší purkrabského paláce. V „Máchovském nokturnu“ zazní autobiografický milostný příběh Marinka a fragmenty z Máchových veršů a z jeho Krkonošské pouti. Máchovy texty budou interpretovány v původní podobě bez pozdějších jazykových úprav. Koncert zároveň představuje naši mateřštinu v krystalické podobě tak, jak zněla v dobách národního obrození. Druhá část koncertu vychází z máchovské inspirace a představí oba interprety v netradičním spojení hudby a slova.

Vstupné je 150 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji od 1. května v Infocentru v Doksech, v Památníku K. H. Máchy v Doksech a v Infocentru v Bělé pod Bezdězem.

Akce se koná ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v České Lípě, Městskými kulturními zařízeními v Bělé pod Bezdězem, státním hradem Bezděz a pod záštitou Svazku obcí Máchův kraj a je malým dárkem ke 200. narozeninám K. H. Máchy.


27.5.2010