Rašeliniště Jizerky

Poznávací pěší výlet pro celou rodinu v okolí osady Jizerka.

Průběh trasy:
Mořina * Bukovec NS * Pyramida * NS Rašeliniště Jizery

Popis trasy:
Výchozím i cílovým místem je parkoviště na Mořině. Odtud se, po naučné stezce Bukovec, vydáme východním směrem. U bývalého lomu pokračujeme přímo a celý kopec obcházíme zprava až na místní komunikaci vedoucí k Pyramidě. Naučnou stezkou pokračujeme až k odbočce K Rašeliništi Jizerky. Od 12. zastavení naučné stezky se vrátíme zpět k zastávce 11 u místní komunikace. Po ní pokračujeme směrem k rozcestníku s červenou značkou, po které dojdeme zpět na Mořinu.

Jizerka
Nejvýše položená osada Jizerských hor (861 m n. m.) obklopená rašeliništi. Od 16. století známé naleziště polodrahokamů a drahokamů, jeden z druhů, ilmelit, byl pojmenován iserin podle místa nálezu. Od roku 1995 vyhlášena památková rezervace lidové architektury. Sklářská huť z roku 1828 byla v provozu do roku 1911. V současnosti včetně sousedního Panského domu opravena. Nedaleko se nachází hnojový dům, po požáru zrekonstruovaný. Jeho bývalý majitel Gustav Günzel v něm shromažďoval nejroztodivnější suvenýry z celého světa. Muzeum Jizerských hor v budově bývalé školy, které dokumentuje přírodu a historii Jizerských hor.

NPR Rašeliniště Jizerky
Rozloha 179 ha, zahrnuje lokalitu údolních vrchovišť na Malé Jizerské Louce. Rezervací prochází naučná stezka.

PR Bukovec
Přírodní rezervace o rozloze 57 ha vyhlášená na dominantním sopečném vrchu. Lokalitou prochází naučná stezka, z vrcholu v nadmořské výšce 1005 m je za dobrého počasí pěkný výhled zejména na vrcholky Krkonoš. Pod Bukovcem na soutoku Jizery a Jizerky pěší přechod do Polska.

NS Rašeliniště Jizerky
Stezka vedoucí osadou Jizerka a jejím okolím, má celkem 12 zastavení s informací o historii osady, její fauně a flóře.

© Geodézie On Line 2009