Semilský západní okruh

Výlet na kole pro náročné na vrch Kozákov.

Průběh trasy:
Semily * Kopaniny * Kozákov * Záhoří * Chuchelna * Semily

Popis trasy:
Od kostela v Podmoklicích vyjedeme po trase 4176 přes Kopaniny do Bačova, kde odbočíme vpravo na trasu 4006 značenou červeným pásovým značením a vystoupáme na Kozákov. Od rozhledny jedeme stále po červené směrem na Záhoří, asi po dvou kilometrech na rozcestí pokračujeme rovně po 4008, značené modrou pásovou značkou. Ve Smrčí odbočíme vpravo na cyklotrasu 4175 a po té se vrátíme přes Chuchelnou zpět do Semil.

Semily
První osada při soutoku Jizery a Olešky existovala pravděpodobně již ve 12. století, doložena až ve století 14., v 15. století pak byla povýšena na městečko. Ve středověku se v okolí těžila železná a měděná ruda. Rozvoj města ovlivnila nepříznivě řada požárů. K rozmachu došlo v 19. století díky rozvoji textilního a dřevařského průmyslu. Tomuto rozvoji velmi pomohla výstavba železniční trati. K historicky zajímavým stavbám patří zámek postavený na místě původní tvrze v roce 1842 i trojlodní románská bazilika sv. Petra a Pavla z roku 1908. Barokní hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele byl postaven roku 1723, fara je barokní z 18. století. Z novodobé architektury zmíníme např. secesní sokolovnu. Pomníky v centru města připomínají slavné rodáky F. I. Riegra, Antala Staška (narodil se v nedalekém Stanovém) a jeho syna Ivana Olbrachta. V rodném domě I. Olbrachta v Husově ulici je sídlo Pojizerské galerie a muzea. V parku je informační centrum s dostatkem informačních materiálů o okolním kraji.

Kozákov
Nejvyšší vrch Českého ráje (744 m n. m.) je součástí Ještědsko-kozákovského hřbetu. Je dominantou kraje a vynikajícím vyhlídkovým bodem. V horních částech západních a seve­rozápadních svahů je starý bukový porost, na pískovcových stráních najdeme převážně borovice. V roce 1929 bylo na vrcholu vysá­zeno asi tisíc sazenic horské kleče. Na severních svazích jsou čedičové lomy. Kozákov je známým nalezištěm drahých kamenů - ametysty, jaspisy, acháty, křišťály a další. Ve středověku se kozákovské drahokamy používaly na výzdobu chrámů a jejich součástí. Známým nalezištěm je Votrubcův lom. V majitelově usedlosti si můžeme prohlédnout expozici. Ve vsích na úbočích Kozákova najdeme řadu brusičů těchto kamenů.
V letech 1926 - 28 byla na vrcholu Klubem českých turistů postavena Riegrova chata a v r. 1994 telekomunikační věž s vyhlídkovou plošinou, ze které je vynikající kruhový rozhled. Terénní zlom jižně od chaty je využíván jako startovní rampa rogalisty.
Od roku 1958 je Kozákov chráněn jako přírodní památka o rozloze 162,8 ha.

Záhoří
Galerie ve Smrčí se stálou expozicí akademic­kého sochaře Miroslava Hrachy.

© Geodézie On Line 2009