Za romantikou nejen do parku

Pěší výlet přes Dehtáry na Sychrovský zámek a zpět přes Vlastibořice a Letařovice.

Průběh trasy:
Český Dub * Dehtáry * Kocourov * Sychrov * Vlastibořice * Trávníček * Český Dub

Popis trasy:
Z náměstí v Českém Dubu se vydáme po červené značce přes Dehtáry a Kocourov na Sychrov. Zámecký park patří k nejkrásnějším v Čechách. Zpět do Českého Dubu se vrátíme po modré značce přes Vlastibořice a Trávníček. Mezi Sychrovem a Vlastibořicemi leží osada Kamení, kde se narodil Václav Laurin.

Český Dub
Město je centrem Podještědí. Na ostrohu nad potokem Ještědkou byla založena osada již na počátku 12. stol. a podle osamoceně stojícího dubu byla nazvána Dub. Od 13. stol. patřila obec řádu johanitů, kteří zde postavili opevněnou komendu. Městu se dařilo různě, tak jak se střídali jeho majitelé. Tragedii znamenal pro ryze české město rok 1938, kdy bylo přičleněno k Velkoněmecké říši, ale i v době okupace se zde dařilo udržet českou školu.
Jádro dnešního města je městskou památkovou zónou. Zámek, který roku 1858 vyhořel, byl zčásti zbořen a zčásti využit na hospodářské stavení. V roce 1991 byly v podzemí objektu objeveny původní prostory johanitské komendy a v roce 1993 v souvislosti se svatořečením blahoslavené Zdislavy zpřístupněny veřejnosti. Původně gotický kostel sv. Ducha byl roku 1421 vypálen a postupně přestavěn renesančně a barokně. Raně barokní svatyně Nejsvětější Trojice byla postavena po roce 1680. Podještědské muzeum Karolíny Světlé je umístěno ve vile bývalého továrníka K. Blaschky. Sbírky připomínají historii města, rozvoj textilního průmyslu a především dílo a osobu Karolíny Světlé, která se věnovala kraji pod Ještědem.
V okolí Českého Dubu je ve většině vsí množství roubených chalup. Chalupy slouží velmi často rekreačním účelům a jsou svými majiteli často dobře udržované.

Sychrov - zámek
Na místě dnešní osady Sychrov stávala od 14. stol. ves Dvojkov s poplužním dvorem Sychrov. Po Bílé hoře ji získal Albrecht z Valdštejna a později prodal Lamottům, kteří na místě dvora vystavěli barokní zámek s věží a kaplí, obklopený parkem. Hlavní přestavby provedli Rohanové. Sychrovský zámek je jednou z nejvýznamnějších architektur ve stylu romantické novogotiky francouzského typu u nás. V interiérech Vás zaujmou unikátní řezbářské práce a sbírky - například Rohanská galerie. Zámecký park s řadou cizokrajných dřevin patří k nejkrásnějším a nejbohatším u nás. V parku jsou i dvě novogotické stavby - Gloriet a Arturův hrádek. Můžeme zde vidět i ukázky sokolnictví. Zámek i park jsou veřejnosti přístupné. V zámku se konají i kostýmované prohlídky.
Do souboru staveb patří i vodárenská věž z r. 1891. Stejně jako zámek má novogotický vzhled, odvozený od podoby středověkých hradních věží. Je válcová, vystavěná s kyklopského zdiva, završená jehlancovou střechou s lucernou. Vodojem sloužil k zásobování parku užitkovou vodou, která se do něho dopravovala z Mohelky pomocí čerpadla, sestrojeného Romualdem Božkem. Zařízení je v současnosti mimo provoz.

Kamení
Domek, kde se narodil dne 27. září 1865 Václav Laurin, průkopník motocyklové a automobilové výroby v Čechách, spoluzakladatel automobilky v Mladé Boleslavi.

Trávníček
Lidová architektura. Za pozornost stojí roubený Beranův mlýn s bohatou lomenicí, pavlačí a členitou odstávkou - soukromý rekreační objekt (nepřístupný).

© Geodézie On Line 2009