Uhelná

Výlet na kole kolem větrných mlýnů a uhelného lomu.

Průběh trasy:
Albrechtice u Frýdlantu * Horní Vítkov * Uhelná * Oldřichov na Hranicích * Bogatynia * Heřmanice * Albrechtice u Frýdlantu

Popis trasy:
Ze sedla vyjedeme západním směrem po cyklotrase 3039 přes Horní Vítkov a Uhelnou do Oldřichova na Hranicích. Odbočíme vpravo a po Krakonošově cestě vjedeme na polské území přes Jasnou do Bogatynii. Na naše území se zpět vrátíme na trasu 3059, po ní pokračujeme necelý kilometr pod Suchý vrch a odbočíme vpravo a po trase 3039 vystoupáme zpět do Albrechtického sedla.

Albrechtice
Obec ze 14. století s barokní kaplí sv. Jana Nepomuckého z první poloviny 18. století. Nad obcí Lysý vrch se šesti větrnými elektrárnami a pozůstatkem větrného mlýnu.

Uhelná
Hraniční obec s roubenými domy a velkým množstvím lip, nedaleko bývalý větrný mlýn.

Heřmanice
Obec ze 14. století, přírodní památka Kodešova skála tvořená čedičovými sloupci s pamětní deskou zastřeleného českého učitele. V obci řada hrázděných domů a velké množství dřevěných soch. Do obce vedla dnes již zrušená úzkolejná trať Heřmanička Frýdlant - Heřmanice.

Vítkov
Ves ze 14. století, kostel Nanebevzetí P. Marie, zachovalé objekty lidové architektury. Na kop­ci nad vsí replika středověké tvrze Curia Vítkov, kde se konají slavnosti spojené např. s dobýváním tvrze.

Bogatynia
Historické město ze 13. století, těžba hnědého uhlí. Kostel sv. Máří Magdalény, řada podstávko­vých domů s hrázděnými patry.

© Geodézie On Line 2009