Podstávkové domy

Výlet na kole za lidovou architekturou, kolem frýdlantské rozhledny a Pousteckou oborou.

Půbeh trasy:
Frýdlant * Višňová * Víska * Kunratice * Kunratice * Pískový vrch * Frýdlant

Popis trasy:
Z náměstí ve Frýdlantu se vydáme na sever po trase 3018, u Resslova vrchu můžeme udělat krátkou odbočku, asi 500 metrů k rozhledně. V hraniční obci Višňová odbočíme vlevo na trasu 3039 a po ní se vydáme přes Vísku se zachovalou lidovou architekturou do Kunratic, a odtud pak zpět do Frýdlantu po trase 3059.

Frýdlant
Město z konce 13. století, jehož dominantu tvoří hrad na čedičové skále. Byl jako první hradní muzeum v Evropě zpřístupněn veřejnosti již roku 1801. Sbírky nesmírné historické umělecké hodnoty - zbrojnice, černá kuchyně. Ve městě děkanský kostel Nalezení sv. Kříže. V budově novorenesanční radnice z konce 19. století je muzejní expozice přírody a historie Frýdlantska. Ve městě se koná mnoho zajímavých akcí, například: Valdštejnské slavnosti, Slavnosti sýra, Frýdlantská jazzová dílna. Výhled na okolí města nabízí rozhledna na Resselově vrchu.

Višňová
Hraniční obec ze 14. století sousedí s Polskem pod Pohanskými kameny. Raně gotický kostel, podstávkové domy.

Víska
Zemědělská obec v údolí Smědé s nejlépe zacho­vanými domy hornolužické lidové architektury. Pro ní byl typický velký obytný dům s roubeným či zděným přízemím a brázděným patrem.

Kunratice
Obec ze 14. století, kostel Všech svatých, zachovalé podstávkové domy.

Poustecká obora
Velký lesní komplex ve Frýdlantském výběžku se starými porosty. V centrální části naučná stezka městských lesů s šesti informačními panely o funkci lesa.

© Geodézie On Line 2009