Kolem Štěpánky

Výlet na kole kolem rozhledny Štěpánka.

Průběh trasy:
Kořenov * Paseky nad Jizerou * Příchovice * Kořenov

Popis trasy:
Z Kořenova vyjedeme na východ po trase 3085 do Pasek nad Jizerou a Počátek, na hlavní silnici odbočíme vpravo a pokračujeme po červené pásové značce přes Příchovice až do Kořenova.

Kořenov
Rozlohou 55,8 km2 patří mezi největší obce v ČR. Kořenov se rozkládá na území Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a částí se dotýká Krkonošského národního parku. První zdejší obyvatelé z počátku 16. století se živili lovem zvěře a ryb, později porážením dřeva a pálením uhlí v milířích, ještě později pak byly zakládány sklářské hutě. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 se stal majitelem této části Jizerských hor Albrecht z Valdštejna, který prodal své navarovské a semilské panství rodu hrabat Desfoursů a ti je spojili do panství semilského. V roce 1824 přikoupil jizerskohorské obce kníže Rohan. V 18. století přicházeli do zdejšího kraje němečtí kolonisté se sklářským podnikáním, káceli lesy a proměňovali je v ornou půdu a pastviny. Češi zůstávali v nížinách, Němci v předhůří.

Kořenovská zubačka
Jen málokterá železnice se může pyšnit tolika NEJ jako jizerskohorsko-krkonošská železniční trať Tanvald - Harrachov, kterou najdeme v jízdním řádu pod číslem 035. Zajímavá je nejen unikátním stavebním provedením, ale také svojí bohatou historií. Stala se pravidelným cílem cest pro obdivovatele železnice a technických památek z celé Evropy a v roce 1992 byl úsek Tanvald - Kořenov prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku.
Dnes je v provozu 12 kilometrů trati z Tanvaldu do Harrachova, které se mezi lidmi říká „kořenovská Zubačka„ nebo také „Polubenka„, z původní 59 kilometrové rakousko-pruské spojnice mezi Tanvaldem a Hirschbergem (dnešním polským městem Jelenia Góra). Trať z Tanvaldu do Harrachova se honosí mnoha zajímavými umělými stavbami, mimo jiné pěti tunely, z nichž nejdelší měří 940 metrů, dodnes dochovanou 4,43 km dlouhou dvoupásovou Abtovou ozubnicí v ose koleje na sedmikilometrovém úseku Tanvald - Kořenov, překonávající výškový rozdíl 235 metrů, maximálním stoupáním až 58 promile, které je největším v České republice. Z památkově chráněného kořenovského nádraží (701 m n. m.) železnice pokračuje táhlým obloukem ve tvaru podkovy přes 26 metrů vysoký most nad řekou Jizerou, kterým přechází z Jizerských hor do Krkonoš. Dále již osiřelé koleje pokračují z dnešní konečné v harrachovské místní části Mýtiny (740 m n. m.) přes Novosvětský průsmyk (885 m n. m.) dalších 15 km do polského lázeňského města a krkonošského střediska Szklarska Poreba.

Bílá skála
Nejvyšší bod Příchovického hřebenu (964 m n. m.). Křemencový písek z okolí sloužil jako surovina pro sklárny v okolí. Na vrcholu je pískovcový tzv. Hutterův kříž od semilského sochaře Františka Prokopa.

Hvězda - Štěpánka
Štěpánka je kamenná novogotická rozhledna na vrchu Hvězda (959 m n. m.) v nejzápadnějších Krkonoších, na Příchovickém hřebeni.
Královna rozhleden Štěpánka je 24 m vysoká, postavena byla v letech 18477 až 1892. Stavbu zahájil kníže Camill Rohan, když v údolí probíhala výstavba císařské krkonošské silnice. Pojmenována je podle arcivévody Štěpána. Stavbu však nedokončil. Práce se na rozhledně zastavily na celých 40 let, kdy o ní pečoval kořenovský horský spolek, který ji od knížete převzal a po čtyřech letech prací ji v roce 1892 otevřel. Štěpánka spolu s rozhlednou Žalý patří k nejstarším rozhlednám v oblasti Krkonoš a Jizerkých hor.
Podle pověsti kníže Rohan zastavil stavbu poté, co mu cikánka předpověděla, že dokončení rozhledny mu přinese smrt. V září 1892, měsíc po jejím dokončení, zemřel.

© Geodézie On Line 2009

Paseky nad Jizerou