Žalské rozhledy

Pěší výlet na rozhlednu Přední Žalý a zpět.

Průběh trasy:
Vrchlabí * Kněžice * Křížovky * Pod Žalým * Přední Žalý * Vrchlabí

Popis trasy:
Z Vrchlabí se vydáme po žluté značce přes Kněžice a Křížovky na rozcestí Pod Žalým. Na vrchol k rozhledně pak pokračujeme po červené značce. Do Vrchlabí se vracíme stejnou cestou.

Vrchlabí
Podhorské město na úpatí Krkonoš je důležitou turistickou a silniční křižovatkou. Založeno bylo ve 13. stol. jako dřevorubecká osada. Hlavní rozvoj nastal na počátku 17. stol. díky zbrojní a textilní výrobě kdy panství patřilo Albrechtu z Valdštejna. Současný průmyslový charakter města se datuje od počátku 19. stol. Je městskou památkovou zónou.
Dominantou města je zámek. Stavbu v roce 1546 započal Kryštof Gendorf z Gendorfu. Postaven v renesančním slohu, patří k prvním stavbám svého druhu v Čechách. Na dostavbě zámku pracoval pravděpodobně Ital Carlo Valmadi. Stavbu původně obklopoval dvanáct metrů široký vodní příkop, přes který se do zámku vstupovalo třemi mosty. Pro návštěvníky je zpřístupněna pouze vstupní hala, kde je možno vedle intarziemi zdobených dveří spatřit obrazy posledních ulovených krkonošských medvědů. Z původního zařízení zbývá nejvzácnější památka - renesanční kachlová kamna v bývalém rytířském, dnes ve velkém zasedacím sále. Kachle s biblickými náměty nesou letopočet 1545. Dnes je zámek sídlem městského úřadu.
Nejvýznamnější památkou města je bývalý augustiánský klášter s kostelem sv. Augustina. Za povšimnutí stojí i kostel sv. Vavřince na náměstí Míru a plastiky ve městě, stejně jako kamenný most přes Labe z r. 1700 se sochou sv. Jana Nepomuckého s městskými patrony sv. J. Křtitelem a sv. Vavřincem.
Vrchlabí je situováno téměř v centru Krkonoš a je tak velmi vhodným výchozím turistickým místem. Pro cykloturisty tu byla otevřena cyklistická „Bikearena Krkonoše„ - terénní cyklotrasy. V zimě se město stává lyžařským střediskem díky nedalekým Herlíkovicím s moderně vybaveným skiareálem a lyžařským areálům Bubákov a Kněžický vrch. Okolní terén je upravován do bílých běžeckých stop.
Pro obyvatele, turisty a hosty regionu jsou pravidelně v létě pořádány Dny řemesel, Turistický pochod Krakonošova stovka, Vrchlabské hudební léto, Krkonošské pivní slavnosti, výstavy z historie i současnosti regionu i řada dalších tradičních setkání. Dům Střelnice, známý z českého filmu „Hoří, má panenko„ je místním stánkem kultury. Zaznívají zde koncerty, ke shlédnutí jsou divadelní představení a probíhá zde také plesová sezona, včetně prvních tanečních kurzů.
Moderní audiovizuální expozice Kámen a život o krkonošské přírodě je instalována v rozsáhlých prostorách bývalého augustiniánského kláštera ve Vrchlabí, dnes hlavní budově Krkonošského muzea Správy KRNAP.

Kněžice
Rekreační osada v horských lukách a pastvinách. Kaplička sv. Anny je z poloviny 18. stol.

Přední Žalý
Je dominantou okolí Vrchlabí a patří mezi nejhezčí krkonošské výhledy. Rozhledna na jeho vrcholu byla původně dřevěná (1836), později železná (1889) a od r. 1892 kamenná, vysoká 18 m. Pod jedinou kamennou rozhlednou v Krkonoších stála v letech 1890 - 1943 dřevěná restaurace. Na východních svazích směrem k obci Herlíkovice jsou lyžařské terény.

© Geodézie On Line 2009