Turistická trasa Labská

Pěší výlet k Sněžným jamám a Labskému vodopádu a zpět.

Průběh trasy:
Rokytnice * Dvoračky * Kotel * Vysoké kolo * Labská bouda * Kotel * Dvoračky * Rokytnice

Popis trasy:
Z Rokytnice vyjdeme na sever po žluté značce k Ručičkám. Od nich na Dvoračky pokračujeme po zelené. K Růženčině zahrádce vystoupáme přes Kotelské sedlo po červené. Po České cestě vystoupáme po zelené a posléze po žluté značce ke státní hranici. Odbočíme vpravo a přes Violík po červené značce dojdeme na Vysokou pláň. Po žluté značce, Koňskou cestou, sestoupíme k Labskému vodopádu. Od Labské boudy se po modré značce vrátíme zpět na Českou cestu a stejnou cestou se zpět vracíme do Rokytnice.

Lysá hora
Jedná se o kupovitou horu s plochým vrcholem (1 344 m n. m.). Vzhledem k tomu, že přes samotný vrcholek hory nevede značená turistická cesta a nachází se v I. zóně KRNAP, je přístup na něj zakázán.

Kotel
Kotel (zvaný též Kokrháč) považovaný za nejkrásnější krkonošskou horu s nadmořskou výškou 1435 m je dominantní svorový vrchol. Jeho typický tvar je charakteristický při pohledu z blízkého i vzdáleného okolí. Jeho jižní svahy porůstá kleč, na severním svahu v několika kamenných polích je několik malých pevnůstek (tzv. řopíků) jako památka na obranný systém vybudovaný před druhou světovou válkou ve 30. letech. Jihovýchodní svahy spadají příkře Malou a Velkou Kotelní jámou.

Růženčina zahrádka
Vrcholová louka ve výšce 1400 m ohraničená nízkým kamenným valem o průměru 33 m neznámého původu. Výskyt vzácné květeny.

Labská louka
Vrcholové rašeliniště na náhorní plošině západních Krkonoš se vzácnou květenou (ostružiník moruška, pozůstatek po ledovcové květeně aj.), pramenná oblast Labe, pramen byl v roce 1684 symbolicky vysvěcen biskupem Janem z Talemberka, přes Labskou louku vedla v 16. st. stará obchodní stezka z Čech do Slezska (tzv. Česká stezka), v r. 1968 provedena úprava pramene Labe (kovová deska s erby měst, kterými Labe protéká). Labská studánka v nadmořské výšce 1386 m je opatřena betonovou skruží. Na balvanu u studánky je plaketa J. Buchara, znalce a nadšeného propagátora Krkonoš.

Violík
Kuželovitý vrchol na hlavním hřebeni Krkonoš. Nedaleko Labské louky. Na svazích Violíku se rozprostírají suťová a kamenná moře. Na samém vrcholu se nachází geodetický bod a je z něj dobrý rozhled na Krkonoše, Jizerské hory a do Jeleniogórské kotliny. Vrchol je však nepřístupný, červená značka vede při jeho úpatí.

Labská bouda
Labská bouda je horský hotel v nadmořské výšce 1340 metrů na Labské louce, v první zóně Krkonošského národního parku. Několik set metrů od boudy se nachází pramen Labe. Vzhledem ke své poloze je především v zimním období významným orientačním prvkem. Moderní železobetonová devítipatrová budova z roku 1975 nese stejný název jako původní hostinec z 19. století, který vyhořel roku 1965. V posledních letech se uvažuje o její likvidaci.

Pančavská louka
Vrcholová louka s rašeliništěm severského typu se zbytky původní ledovcové květeny. Prameniště Pančavy.

Pančavský vodopád
Vodopád padající z okraje Pančavské louky do Labského dolu. Svou výškou asi 250 m je nejvyšším vodopádem v ČR.

© Geodézie On Line 2009

Rokytnice nad Jizerou