Ze sedla přes sedlo na Ještěd

Výlet na kole na Ještěd.

Průběh trasy:
Křižanské sedlo * Tetřeví sedlo * Ještěd * Tetřeví sedlo * Křižanské sedlo

Popis trasy:
Z parkoviště na Křižanském sedle vyjedeme východním směrem podél Malého Ještědu po trase 3007 přes Tetřeví sedlo na Ještěd. Stejnou trasou se vrátíme zpět.

Křižanské sedlo
Nejvyšší bod silnice spojující Křižany a Kryštofovo Údolí, na západ od silnice je sousoší Pieta, na východ parkoviště.

Dánské kameny
Jsou tvořeny skalní stěnou dlouhou 180 m, místy vysokou až 25 m. Na vrcholové partii přírodní skalní vyhlídka na údolí Rokytky a na severní část přírodního parku Ještěd. Při návštěvě je nutno sesednout z kola a dojít po značené odbočce pěšky.

Tetřeví sedlo
Sedlo mezi Ještědem a Černou horou, kterým prochází silnice spojující obě strany Ještědského hřbetu. V sedle velké parkoviště pro návštěvníky Ještědu.

Terasy Ještědu
Přírodní památka zahrnující severozápadní vrcholovou část Ještědu s význačnými skalními útvary, vzniklými mrazovým zvětráváním.

Ještěd
Nejvyšší vrchol Ještědského hřbetu (1012 m n. m.) je vyhlídkovým a triangulačním bodem I. stupně s mimořádným výhledem. Hora je tvořena velmi tvrdým křemencem, který odolával mnohem lépe zvětrávání než měkčí fylity, břidlice a vápence tvořící zbytek pohoří. Vrcholové partie Ještědu s osamělými skálami či skalními hradbami vzniklými účinkem ledu při zalednění ve čtvrtohorách jsou chráněny jako přírodní památka Terasy Ještědu. Vrcholové sutě jsou domovem vzácných glaciálních reliktů (pozůstatků z doby ledové) bezobratlých živočichů, mechů či játrovek. Vrcholem hory probíhala po staletí hranice českodubského a libereckého panství. Na Ještědu byly odedávna vztyčovány kříže. Dnešní dřevěný, 6 m vysoký, je kopií předchozího a byl vztyčen 1. 6. 1990. Na vrcholu stávaly i dvě samostatné rozhledny, první v letech 1876 - 89 a druhá v rozmezí let 1889 a 1903. První „pohostinství“ na vrcholu hory se datuje už roku 1844. První dřevěná chatka zde stála o tři roky později. Roku 1868 byla vybudována důkladná stavba i s možností ubytování. Roku 1885 k ní byla přistavěna veranda pro 200 lidí a tato tzv. Rohanova chata sloužila do roku 1964, kdy neopatrností vyhořela. Rok předtím vyhořel i Starý ještědský hotel, mohutná stavba s vyhlídkovou věží, která stála na Ještědu od roku 1907. Dnes stojí na vrcholu slavný hotel s vysílačem. Těsně pod vrcholem je horní stanice kabinové lanovky z Horního Hanychova. Původní lanová dráha kyvadlového systému byla vybudována v letech 1932 - 3. V 1. polovině 70. let byla lanovka modernizována. Ještěd je významným střediskem sjezdového i klasického lyžování.

© Geodézie On Line 2009