Přes pět údolí

Výlet na kole přes Kryštofovo údolí.

Průběh trasy:
Chrastava, nádraží * Bílý Kostel * Buk republiky * Kryštofovo Údolí *Machnín, hrad * Chrastava, nádraží

Popis trasy:
Z Chrastavy vyjedeme na západ po trase 14 podél Lužické Nisy do Bílého Kostela, kde odbočíme doleva na trasu 3069 a Lužním dolem vystoupáme k Buku republiky. Od něj sjedeme Lesním dolem od Kryštofova údolí, pokračujeme údolím Rokytky a od rozcestí nedaleko zříceniny Hamrštejn, okolo transborderu, údolím Lužické Nisy po trase 21 přes Andělskou Horu zpět do Chrastavy.

Chrastava
Osada založena v 10. století slovanským kmenem Milčanů, leží při soutoku Jeřice s Lužickou Nisou. Chrastava bývala střediskem textilního a strojírenského průmyslu. Dominantou obce je pseudogotický kostel sv. Vavřince. V obci Muzeum hasičské techniky a Městské muzeum, Führichův dům, Městaká galerie a Chrastavské sklepení, které nabízí expozici zaměřenou zejména na historii města a okolí.

Bílý Kostel
Bývalá hornická obec ze 14. století, pojmenovaná podle původního kostela sv. Mikuláše stojícího na návrší v severní části obce.

Buk republiky
V roce 1968 byl na křižovatce turistických cest v sedle pod vrchem Vápenným vysazen Buk republiky. Dříve zde býval Eduardův buk, který byl koncem padesátých let minulého století vyvrácen větrem.

Kryštofovo údolí
Horská ves v hlubokém údolí Rokytky. Původní osadu založili kolem roku 1520 uhlíři, doly na stříbrnou a olověnou rudu byly v provozu do 18. stol. V obci raně barokní kostel sv. Kryštofa, dřevěná zvonice, barokní fara a márnice, soubor patrových domů lidové architektury. V roce 2006 byl instalován v bývalém objektu trafostanice třetí orloj v Čechách. V hostinci U Kryštofa je stálá výstava betlémů. V čase adventu uvidíte na stráních Kryštofova údolí betlém J. Jíry.

Andělská Hora
Založena původně jako hornická osada ve 14. stol., nyní součást Chrastavy. Kostel P. Marie Sněžné dnes využíván jako příležitostná výstavní síň. Lidová architektura - hrázděné a roubené stavby.

© Geodézie On Line 2009