Česká brána

Výlet na kole od Kristýny k Zdislavě a zpět.

Průběh trasy:
Hrádek nad Nisou, Loučná * Hrádek nad Nisou * Petroviče * Kněžice * Lvová, Dvorní rybník * Janovice * Rýnartice * Horní Sedlo * Hrádek nad Nisou, Loučná

Popis trasy:
Z parkoviště jižně od Kristýny u Hrádku nad Nisou projedeme po Hraničním okruhu podél státní hranice do Petrovic. Odkud přes Kněžice sjedeme do Lvové k Dvornímu rybníku po trase 241 a pokračujeme do Janovic. U vodojemu odbočíme vlevo a neznačeným úsekem v délce 2,5 km dojedeme do Rynoltic. Zpátky do Hrádku nad Nisou pokračujeme po trase 25 přes Horní Sedlo a Dolní Sedlo.

Hrádek nad Nisou, Kristýna
Hrádek nad Nisou leží na okraji Lužických hor v Žitavské pánvi na trojmezí Čech, Německa a Polska. V obci se nachází kostel sv. Bartoloměje z 18. století, Chrám Pokoje v novogotickém stylu z roku 1900 - 1901. Severně od města leží rekreační areál Kristýna - sportovní vyžití nabízí jezero (zatopený lignitový důl) s čistou vodou o rozloze 14 ha a hloubkou až 28 m.

Loupežnický vrch
Zalesněný vulkanický vrch se zbytky středověkého hrádku. Jméno hradu se nedochovalo, ale soudí se, že zmínky o zničení hradu Wintersteinu v r. 1442 se týkají právě toho místa. Odtud také novodobé pojmenování Větrov. Z vrcholu je pouze omezený výhled.

Petrovice
Obec leží v sedle na staré obchodní cestě z Jablonného do Žitavy. „Zimní král„ Bedřich Falcký použil tuto cestu při svém útěku v listopadu r. 1620. Napoleon se na zdejší celnici zastavil při návštěvě Čech v r. 1813. Památkou je barokní kostel Nejsvětější Trojice z r. 1829 a barokní zvonice z 18. stol.

Krásný důl
Skalnaté údolí, kde skupiny skal, věže i stěny jsou tvořeny ojvínským pískovcem. Severovýchodně je Skalní divadlo, kde skalní stěny a bloky připomínají kulisy, bochníkovité vrstvené věže postavy. V r. 1779 tudy projel Josef II. a tak se toto místo dříve jmenovalo Císařský důl.

Lemberk
Zámek nad údolím Panenského potoka 3 km sv. od Jablonného v Podještědí. Původně jedna ze strážních pevností ze 13. stol. na Žitavské stezce. Pevnost později postupně přestavěna na hrad. Po roce 1660 se uskutečnila rozsáhlá přestavba na barokní zámek. Na Lemberku se vystřídala řada majitelů, krátký čas jej vlastnil i Albrecht z Valdštejna. V r. 1758 sloužil jako lazaret pruského vojska, v r. 1813 byl ostřelován Napoleonovou armádou. Po dlouholeté rekonstrukci je zámek sezónně přístupný veřejnosti. Jedna část je věnována renesančním a barokním interiérům, druhá sv. Zdislavě. Zámek je čtyřkřídlá dvoupatrová budova se třemi vstupními branami a renesanční hranolovou věží. Z původního hradu je válcová gotická věž. V předhradí jsou hrázděné domky, letohrádek Bredovských a chráněná lipová alej. Pod zámkem je tzv. Zdislavina studánka.

Horní Sedlo
Náhorní obec pod sedlem, kde se stýká Ještědský hřeben a Lužické hory. Sedlo se stalo branou pro vojenské vpády do Čech a později byla využívána loupežníky a pašeráky. Při silnici nad obcí najdeme mohutnou lípu a kapličku.

© Geodézie On Line 2009

Hrádek nad Nisou