Okolo Hvozdu

Výlet na kole kolem lázeňského městečka v Žitavských horách.

Průběh trasy:
Jablonné v Podještědí * Heřmanice * Krompach, Valy * Hain * Lückendorf * Petrovice * Lvová, Dvorní rybník * Jablonné v Podještědí

Popis trasy:
Z Jablonného vyjedeme na sever po trase 21 do Heřmanic, odkud pokračujeme po trase 3060 na Krompach do části Valy, kde odbočíme vpravo a po stejné trase dojedem na státní hranici. Z Hainu pokračujeme po silnici neznačeným úsekem na východ cca 1,5 kilometru na křižovatku s hraničním okruhem, po kterém se vydáme vpravo. Přes Lückendorf dojedeme na státní hranici, kde se napojíme na trasu 241. Po ní sjedeme přes Petrovice a Kněžice do Lvové k Dvornímu rybníku. Do Jablonného se vrátíme po zelené turistické značce přes Markvartice.

Jablonné v Podještědí
Jedno z nejstarších měst v severních Čechách vzniklo na obchodní stezce z Čech do Žitavy v první polovině 13. století. Nejvýznamnější památkou města je bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Město je městskou památkovou zónou, jeho centrem je náměstí s nádherným barokním morovým sloupem. Severozápadně od města je válečný hřbitov vybudovaný v r. 1919 pro vojáky Haličské Ukrajinské brigády, kteří zde byli internováni. Při silnici rokokový zámeček Rajů z Pachtova od r. 1737 poštovní úřad. Na západním okraji stojí renesanční zámek Nový Falkenburk, který byl několikrát přebudován barokně a rokokově. Na zámek, který v poslední době sloužil jako dětský domov, navazuje rozsáhlý park.

Oybin
Lázeňské městečko se stopami osídlení již z doby bronzové. Nejnavštěvovanější místo Žitavských hor s zříceninou hradu a kláštera, turisticky přístupných již od první poloviny 19. století. Zejména impozantně působí mohutné zbytky klášterní katedrály, kterou nechal postavit Karel IV. Koncová stanice úzkorozchodné dráhy ze Žitavy, v nádražní budově muzeum.

Petrovice
Leží pod hraničním sedlem, kterým procházela významná stará obchodní cesta z Čech do Žitavy. V obci je pozdně barokní kostel Nejsvětější Trojice. Nedaleko obce je památná Tobiášova borovice stará 250 let.

Lemberk
Severovýchodně od Jablonného v Podještědí stojí zámek Lemberk, čtyřkřídlá dvoupatrová budova se třemi vstupními branami a renesanční hranolovou a válcovou gotickou věží. Pod zámkem je Zdislavina studánka s léčivou vodou. Zajímavý je bajkový sál s renesančním kazetovým stropem s výjevy zvířecích bajek.

© Geodézie On Line 2009

Jablonné v Podještědí

Jablonné v Podještědí, 471 25