Přes Babiččin odpočinek

Výlet na kole kolem lužických roubenek,

Průběh trasy:
Heřmanice * Babiččin odpočinek * Krompach * Juliovka * Mařenice * Heřmanice

Popis trasy:
Z parkoviště od České hospody v Heřmanicích vyjedeme na sever po cyklotrase 3060 a vystoupáme na Babiččin odpočinek. Pokračujeme na Krompach, kde odbočíme doleva a sjedeme údolím Krompašského potoka na Juliovku. Dáme se opět doleva a údolím Svitávky sjedeme do Mařenic po trase 21. Po stejné trase pokračujeme do Heřmanic a podél golfového hřiště dojedeme zpět na výchozí místo.

Babiččin odpočinek
Křižovatka turistických cest pod Ovčím vrchem, východně od ní, cca 400 metrů při silnici malý vodopád.

Heřmanice
Převážně rekreační obec v údolí Heřmanického potoka, poprvé zmiňována koncem 14. století, dnes součástí Jablonného v Podještědí. Řada zachovalých roubených domů lužického typu.

Krompach
Obec z druhé poloviny 14. století. Před rokem 1549 sklárna Jiřího Schürera. Na místě snad středověkého hrádku hostinec, který roku 1885 vyhořel, dnes obnoven. Na zdech skromné zbytky renesančních sgrafit. Po roce 1920 rozvoj celoročního turistického ruchu. Za první republiky tkalcovna a niťárna. Zámek čp. 47, původní. sídlo Schürerů, dnes slouží dětem. Kostel Čtrnácti sv. Pomocníků postaven v letech 1770 až 1802, pozdně barokní. Výklenková kaple u kostela se soškou sv. J. Nepomuckého, pozdně barokní Kalvárie z konce 18. století, Boží muka z roku 1694. Roubená chalupa čp. 126 datovaná 1787.

Juliovka
Sklářská osada založená roku 1687 Juliem Fr. Sasko-Lauenburským, majitelem Zákup. Roku 1688 zde byly vyrobeny první tři skleněné lustry na území severně od Alp. Na místě sklárny později mechanická tkalcovna, za 2. světové války válečná výroba. Nedaleko na skále poničený reliéf Ukřižování. V dolní části osady restauroval sochy z různých míst Čech akademický sochař Josef Fojtík.

Mařenice
Obec připomínaná roku 1362 a nazvaná podle kostela sv. Máří Magdalény. Ten byl nově vystavěn kolem roku 1700 O. Broggiem. Roku 1991 kostel znovu vysvěcen po rozsáhlé opravě, významná barokní památka s polokruhovým ambitem (v kapli náhrobníky z let 1648 a 1758). Mariánský barokní sloup u hájovny, sousoší Ukřižovaného se sv. Janem a sv. Václavem z r. 1833 od Josefa Maxe. Několik památkově chráněných chalup, chráněná borovice lesní stáří asi 180 - 200 let při cestě na Heřmanice. Ve směru na Jezevči vrch obrovsky buk, jeden z největších v severních Čechách.

© Geodézie On Line 2009