Po stopách Karoliny Světlé

Pěší výlet krajem Karoliny Světlé.

Průběh trasy:
Světlá pod Ještědem, kostel * Rozstání * Rozstání * Jiřičkov * Jiřičkov, sever * Vesec * Světlá pod Ještědem

Popis trasy:
Po stopách Karoliny Světlé se vydáme od kostela ve Světlé pod Ještědem po zelené turistické značce na Rozstání, u Ostré horky míjíme letní sídlo Karoliny Světlé. Severně od Mazovy horky procházíme podél golfového hřiště a cesta nás zavede i ke Skalákovně, místu, kde se odehrával jeden z dějů románu Karoliny Světlé. V Jiříčkově odbočíme doleva a po neznačeném úseku, silnicí, dojdeme do Vesce. Odtud se po zelené značce vrátíme zpět ke kostelu ve Světlé pod Ještědem.

Světlá pod Ještědem
Původní tržní ves existovala již ve 13. stol., kdy je zmiňovaná jako Stará Světlá. Se jménem obce je nerozlučně spjato jméno spisovatelky Karoliny Světlé. Tuto skutečnost nám připomíná pomník před kostelem z roku 1931. Ve vsi se narodil Petr Mužák, její manžel, a ona zde pobývala na letních bytech v letech 1853 - 65. Přijala své umělecké jméno od obce s níž a jejím okolím spojila řadu svých románů. Spisovatelčino jméno nese i památný strom, asi 250 let stará lípa velkolistá s obvodem kmene 410 cm, a také okružní značená stezka spojující zajímavá místa spojená se spisovatelkou a jejími romány. Kostel sv. Mikuláše z r. 1643 byl přestavěn v polovině 18. stol. se sochami sv. Mikuláše, sv. Floriana a sv. Jana Nepomuckého a novogotickým interiérem. V obci je i několik zajímavých roubených chalup.

Mazova Horka (výhled)
Zalesněný pískovcový kužel prostoupený čedičem, tvořící přirozenou dominantu Podještědí. Na vrcholu val s příkopem naznačuje místo johanitského strážního bodu chránícího významnou cestu do sedla - - dnešní Pláně pod Ještědem. Na úpatí skalní obydlí zv. Skalákovna. Dvě místnosti s trojicí oken jsou známé z povídky Karoliny Světlé Skalák.

Paseky (Dolení a Hoření)
Roubená lidová architektura. Místo pobytu spisovatelky Karoliny Světlé a dějiště některých jejich děl.

© Geodézie On Line 2009

Světlá pod Ještědem