Ještědské bučiny

Pěší výlet kolem Kryštofova údolí.

Průběh trasy:
Kryštofovo Údolí * sv. Kryštof * Křižanské sedlo * Tetřeví sedlo * Zelená lavice * Kryštofovo Údolí

Popis trasy:
Z parkoviště u orloje se vydáme po zelené značce ke kapli sv. Kryštofa. U kaple odbočíme vlevo a po červené značce dojdeme přes Křižanské sedlo a Malý Ještěd do Tetřevího sedla. Hřebenovou partií po zelené značce dojdeme k turistickému odpočívadlu U Zelené lavice a odtud po žluté zpět do Kryštofova Údolí.

Kryštofovo Údolí
Horská ves v hlubokém údolí Rokytky, zaříznutém do masivu Ještědského hřebenu sz. od vrcholu Ještědu. Původní osadu založili kolem roku 1520 uhlíři, doly na stříbrnou a olověnou rudu byly v provozu do 18. stol. Na návrší stojí raně barokní kostel sv. Kryštofa z let 1683 - 86, obložený břidlicovou krytinou. V areálu dále dřevěná zvonice, barokní fara a márnice, několik barokních plastik. Soubor patrových domů lidové architektury s kombinací roubené a hrázděné konstrukce. V hostinci U Kryštofa je stálá výstava betlémů. V zimních měsících bývá na stráních nad Kryštofovým údolím rozestavěn Jírův betlém. V bývalém objektu trafostanice otevřen třetí orloj v České republice - Chaloupkův. V Novině technická památka, 30 m vysoký železniční most z roku 1903.

Sv. Kryštof
Výklenková kaple u hřebenové cesty na křižovatce turistických cest.

Dánské kameny
Jsou tvořeny skalní stěnou dlouhou 180 m, místy vysokou až 25 m. Na vrcholové partii přírodní skalní vyhlídka na údolí Rokytky a na severní část přírodního parku Ještěd.

Tetřeví sedlo
Sedlo mezi Ještědem a Černou horou, kterým prochází silnice spojující obě strany Ještědského hřbetu. V sedle velké parkoviště pro návštěvníky Ještědu.

© Geodézie On Line 2009

Kryštofovo Údolí

Kryštofovo Údolí