Turistická trasa Ještěd

Pěší výlet za rozhledem na Liberecký kraj.

Průběh trasy:
Tetřeví sedlo * Ještěd, odbočka* Ještěd * Ještěd, odbočka * Ještědka * Tetřeví sedlo

Popis trasy:
Z parkoviště v Tetřevím sedle se vydáme po červené značce k odbočce na vrchol Ještědu. Odbočíme vlevo a vystoupáme po červené až k vysílači na Ještědu. Zpět na parkoviště se vrátíme po naučné stezce, která vede po silničce.

Tetřeví sedlo
Sedlo mezi Ještědem a Černou horou, kterým prochází silnice spojující obě strany Ještědského hřbetu. V sedle velké parkoviště pro návštěvníky Ještědu.

Mohyla letců
Na západním úbočí Ještědu se nachází Mohyla letců. Památník tvoří navršená mohyla a zbytky letadla, které zde havarovalo v husté mlze 20. srpna 1948.

Ještěd
Nejvyšší vrchol Ještědského hřbetu (1012 m n. m.) je vyhlídkovým a triangulačním bodem I. stupně s mimořádným výhledem. Vrcholové partie Ještědu jsou chráněny jako přírodní památka Terasy Ještědu. Jsou zde unikátní terasy, osamělé skály či skalní hradby vzniklé účinkem ledu při zalednění ve čtvrtohorách. Vrcholové sutě jsou domovem bezobratlých živočichů, mechů či játrovek. Vrcholem hory probíhala po staletí hranice českodubského a libereckého panství. Na Ještědu byly odedávna vztyčovány kříže. Dnešní dřevěný, 6 m vysoký, je kopií předchozího a byl vztyčen 1. 6. 1990. Na vrcholu stávaly i dvě samostatné rozhledny, první v letech 1876 - 89 a druhá v rozmezí let 1889 - 1903. První „pohostinství“ na vrcholu hory se datuje už roku 1844. První dřevěná chatka zde stála o tři roky později. Roku 1868 byla vybudována důkladná stavba i s možností ubytování. Roku 1885 k ní byla přistavěna veranda pro 200 lidí a tato tzv. Rohanova chata sloužila do roku 1964, kdy neopatrností vyhořela. Rok předtím vyhořel i Starý ještědský hotel, mohutná stavba s vyhlídkovou věží, která stála na Ještědu od roku 1907. Dnes stojí na vrcholu slavný hotel s vysílačem. Těsně pod vrcholem je horní stanice kabinové lanovky z Horního Hanychova. Původní lanová dráha kyvadlového systému byla vybudována v letech 1932 - 33. V 1. polovině 70. let byla lanovka modernizována. Ještěd je významným střediskem sjezdového i klasického lyžování. Karel Hubáček za svou stavbu dostal Perretovu cenu od Mezinárodní unie architektů.

Terasy Ještědu
Přírodní památka zahrnující severozápadní vrcholovou část Ještědu s význačnými skalními útvary, vzniklými mrazovým zvětráváním.

© Geodézie On Line 2009

Světlá pod Ještědem