Naučná stezka Dubsko-Kokořínsko

Středně náročný pěší výlet po zastaveních naučné stezky.Naučná stezka Dubsko - Kokořínsko vás provede rozmanitou krajinou v okolí Dubé.

Procházka po naučné stezce Vám zabere přibližně 3 hodiny a zvládnou ji i méně zdatní turisté, ale stezka není vhodná pro maminky s kočárky, osoby na vozíčku a osoby se sníženou hybností. Projdete se okolo mokřadů horní Liběchovky, loukami, lužním i smíšeným lesem, ale také osadou Panská Ves, kde máte možnost zahlédnout i typickou ukázku kokořínské architektury. Výchozím místem je náměstí v Dubé, odkud se pokračuje po silnici na Mšeno, kolem Rozprechtického rybníka, přes Panskou Ves a po absolvování 8 zastavení se vrátíte zpět do Dubé.

Průběh trasy:
Dubá * sv. Prokop * Rozprechtice * mokřadní louka Vrabcov * Rozprechtice * Panská Ves * Nedamov * Dubá

Popis trasy:
Na výlet se vydáme z Dubé, kde u autobusového nádraží nalezneme první „startovní“ informační panel NS Dubsko - Kokořínsko. Čeká nás osm tématických zastavení na trase značené symbolem naučné stezky. Středně náročná trasa v délce 10 km není určena pro vozíčkáře a kočárky s dětmi.

NS Dubsko - Kokořínsko
Z Dubé se vydáme po silnici směrem na Dražejov, ze které odbočíme na polní cestu k soše sv. Prokopa. Odtud půjdeme lesem do Rozprechtic, kde na začátku odbočíme vpravo podél toku Liběchovky směrem na Vrabcov a navštívíme zdejší mokřadní louku, část přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Po stezce se vrátíme zpět do Rozprechtic se zastavením u zdejšího Rozprechtického rybníka. Pokračujeme po silnici na Mšeno a následně po lesní cestě do Panské Vsi, osady s typickou kokořínskou architekturou a ionosférickou stanicí. Kousek za osadou nás čeká poslední zastavení s popisem Mokřadů horní Liběchovky. Trasa pokračuje do Nedamova s možností koupání v Černém rybníku. Do Dubé dojdeme cestou lemovanou starou lipovou alejí.

Dubá
Městečko Dubá leží v Dubské pahorkatině. Nejstarší zmínka o Dubé v listině krále Václava I. z roku 1253. Nejvýznamnější památkou Dubé je kostel Povýšení sv. Kříže postavený v letech 1744 - 60. Na náměstí barokní sousoší Nejsvětější Trojice s Pannou Marií z roku 1726, před zámeckým parkem trojhranný sloup Nejsvětější Trojice z 18. století.

Socha sv. Prokopa
Necelé dva kilometry jižně od Dubé stojí kopie sochy sv. Prokopa z roku 1740, jedna z Máchovských památek. V roce 1774 se nedaleko stala otcovražda, která inspirovala Máchu při tvorbě Máje. Originál sochy je v Máchově památníku v Doksech.

Mokřady horní Liběchovky
Přírodní rezervace o rozloze 75 hektarů s různým typem mokřadů na horním toku Liběchovky s výskytem ohrožených druhů vlhkomilných rostlin a bezobratlých živočichů.

Rozprechtice
Osada u Rozprechtického rybníku, v okolí řopíky Liběchovské příčky, pozůstatky budování lehkého opevnění v letech 1937 - 38.

Panská Ves
Osada byla založena počátkem 18. století. Kaple sv. Barbory z 18. století, dnes využívána jako rekreační objekt, krásné výhledy do okolí. Detašované pracoviště Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v roce 1960 zde byla vybudována ionosférická stanice - součást celosvětové pozorovací sítě.

Nedamov
Rekreační ves s přírodním koupalištěm a kempem u Černého rybníku.

© Geodézie On Line 2009

Dubá

Dubá, 472 01