Tvrz Stachelberg - muzeum čs. opevnění

Tvrz Stachelberg je součástí mohutného vojenského pevnostního systému bývalého Československa.

Tvrz Stachelberg měla být po svém dokončení největší dělostřeleckou tvrzí československého pevnostního systému, v provozu je tu muzeum čs. opevnění.

Stachelberg tvořil součást pohraničního opevnění proti hitlerovskému Německu. Byl rozestavěn v říjnu 1937 jako největší československá dělostřelecká tvrz a jedna z největších pevností svého typu v celosvětovém měřítku. Jeho výstavbu přerušila mnichovská dohoda a odstoupení pohraničí Německu v říjnu 1938. Tvrz měla 12 objektů (bunkrů) spojených rozsáhlým podzemím. Za necelý rok výstavby se podařilo vylámat podzemní prostory a na povrchu vybetonovat jeden bunkr.

Pevnost s expozicí a zajímavým podzemím je přístupná pro návštěvníky. Základ expozice tvoří výkresy, plány a dobové i současné fotografie. Důležitou součástí jsou trojrozměrné exponáty - pěchotní zbraně a modely pevnostních objektů. Vrcholem po této stránce je plastický stůl o rozměrech 8x2,5 metru, zachycující dělostřeleckou tvrz Stachelberg po dostavbě. Zážitky doplní i trasa naučné stezky po blízkých pevnostních objektech, které zde tvoří kompaktní linii se značnou vojensko-historickou hodnotou.

Služby a vybavení
občerstvení
Technické památky
ostatní technické památky