Výhled na Lužickou Středozem

Pěší výlet na rozhlednu na Studenci.

Průběh trasy:
Líska, parkoviště * Studenec, sedlo * Studenec, odbočka * Studenec * Studenec, odbočka * Studenec, sedlo * Líska, parkoviště

Popis trasy:
Z parkoviště na severním okraji Lísky se vydáme po červené značce do Studeneckého sedla. Odbočíme vlevo a pokračujeme na odbočku k vrcholu po červené značce. Odbočíme vpravo a kamenitou cestou vystoupíme na vrchol k rozhledně. Ocelová věž prošla úplnou rekonstrukcí v roce 2009 a je volně přístupná. Nabízí kruhový výhled na Českosaské Švýcarsko, České Středohoří, Lužici a Lužické hory. Stejnou cestou se vracíme zpět.

Líska
Dnes rekreační osada založená ve 14. století na jihovýchodním svahu Studence. Řada zachovalých domů lidové architektury, jeden z nejstarších objektů kovárny z konce 18. století v horní části obce.

Studenec
Dominantní vrchol západní části Lužických hor o nadmořské výšce 736 m. Na jeho jižních svazích rozsáhlá suťová pole, jejich izolovaná ložiska můžeme nalézt i v dalších vrcholových partiích. Celé území Studence, pokryté převážně bukovým porostem, bylo v roce 1965 vyhlášeno přírodní rezervací. Můžeme zde spatřit i kamzíky, kteří byli původně dovezeni do oblasti z Alp a vzhledem k příhodným podmínkám se v této části Lužických hor rozmnožili.

Studenec rozhledna
Studenec byl pro svoji výjimečnou polohu tradičním cílem návštěvníků. První vyhlídkovou věž nechal postavit kníže Ferdinand Kinský v roce 1854. Na jejím místě byla v roce 1888 postavena železná rozhledna o 92 schodech a o 5 let později chata s hostincem. Po více než sto letech se podařilo udělat úplnou rekonstrukci rozhledny, která byla po několika neúspěšných pokusech, usazena helikoptérou 14. března 2009 a slavnostně otevřena na první letní den 2009. Bývalý vynikající kruhový výhled na Labské pískovce, České středohoří a Lužické hory je dnes částečně omezen korunami vzrostlých buků. Pěkný výhled na lužickou středozem nabízí okraj suťového pole na jihovýchodní části vrcholu.

© Geodézie On Line 2009

Česká Kamenice