Tolštejnským panstvím

Pěší výlet na rozhlednu a zříceninu hradu.

Průběh trasy:
Jiřetín pod Jedlovu * Křížová hora * Jedlová, rozcestí * Jedlová, jižní rozcestí * Jedlová * Jedlová, jižní rozcestí * Tolštejn, rozcestí * Lesné * Jiřetín pod Jedlovou

Popis trasy:
Z náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou se vydáme po zelené značce přes Křížovou horu na severní úpatí Jedlové. Po červené značce vystoupáme podél sjezdovky na traverzovou cestu, která nás dovede k odbočce na vrchol. Vstupenku na rozhlednu s kruhovým výhledem si můžeme zakoupit v restauraci. Po červené značce pokračujeme k Tolštejnu, zřícenině hradu s restaurací a vyhlídkou, přístupnou v době otevření restaurace (zakoupení žetonů). Červenou značku opustíme v Lesné a po žluté se vrátíme zpět do Jiřetína pod Jedlovou.

Jiřetín pod Jedlovou
Původně hornické město ze 16. století, těžba olova, mědi, cínu a stříbra. Z dřívějších štol je zpřístupněna štola sv. Jana Evangelisty s víkendovým provozem. Městská památková zóna, kostel Nejsvětější Trojice. V barokní faře hornické muzeum.

Křížová hora
Žulový vrch severně od Jiřetína o výšce 563 m, na svazích rudonosné žíly. Od 17. století významné poutní místo s křížovou cestou zakončenou kaplí sv. Kříže.

Jedlová
Třetí nejvyšší vrchol Lužických hor o výšce 774 m n. m.. Rekreační zimní středisko s dvěma sjezdovkami. Na vrcholu kamenná rozhledna 29 m vysoká, nedaleko ní památník básníka Friedricha Schillera.

Tolštejn
Rozsáhlá zřícenina hradu ze 13. století. Na nádvoří restaurace, od ní schody na upravenou vyhlídku na skalním ostrohu. Z vyhlídky možno spatřit jak Luž, tak Jedlovou.

Lesné
Dnes rekreační osada součástí Jiřetína pod Jedlovou ležící v údolí a na západním svahu Lesenského potoka při silnici Svor - Rumburk. Několik zachovalých roubených staveb lidové architektury, menší přehrada na potoku v jižní části osady.

© Geodézie On Line 2009

Jiřetín pod Jedlovou