Kolem Kvítkova

Výlet na kole v okolí Holanských rybníků.

Průběh trasy:
Česká Lípa * Bořetín * Kozly * Hostíkovice * Holany * Zahrádky * Sosnová * Česká Lípa

Popis trasy:
Z parkoviště u Dubického koupaliště vyjedeme na západ po trase 3100 a postupně vystoupáme na Bořetín, kde trasa odbočí vlevo a dovede nás do Kozlů. Odbočíme opět doleva a po trase 211 sjedeme přes Hostíkovice do Rybnova, části Holan. Pokračujeme trasou 3098 do Zahrádek a dále od zámku po trase 3054 do Sosnové. Tu opustíme na konci obce, kde odbočíme vlevo na trasu 3100, po které se přes Robeč vrátíme zpět do Dubice.

Dubice
Místní část České Lípy na západním okraji města s koupalištěm v bývalé pískovně.

Kozly
Ve středu obce chráněná lípa velkolistá, severně od obce, vlevo vedle cesty na Kozelský hřbet, smírčí kříž. Jeho reliéf je tvořen třemi spojenými kříži.

Hostíkovice
Osada při silnici Česká Lípa - Litoměřice, původně gotický kostelík Nejsvětější Trojice byl přestavěn do dnešní podoby v roce 1839. Západně od kostela, cca 400 m, velká jeskyně s propadlým stropem, která vznikla při těžbě písku.

Holanské rybníky
Rybniční soustava tvořená 23 rybníky, vybudovanými pravděpodobně v 16. a 17. století na Bobřím potoku. Největší jsou Holanský a Dolanský rybník, pro rekreaci slouží Milčanský rybník.

Holany
Obec Holany byla založena zřejmě jako lokační městečko již v 1. polovině 14. století. Dominantou Holan je jednolodní pozdně barokní kostel sv. Maří Magdalény s varhany z 18. století. V obci je k vidění též několik dobře zachovaných roubených domů z 18. a 19. století. Podél Bobřího potoka se rozprostírá Holanská rybniční soustava.

Zahrádky
Mezi lety 1560 a 1592 nechal Jan z Vartenberka v Zahrádkách postavit na místě starého hrádku renesanční zámek, který se původně uváděl pod názvy Nový Vítkovec a Nový zámek. Zámek v Zahrádkách sloužil za socialismu pro přípravu zahraničních studentů na našich školách. Bohužel 30.1.2003 vyhořel. V obci lidové stavby a technická památka, železniční viadukt o výšce 24 a délce 209 metrů nad Robečským potokem.

© Geodézie On Line 2009

Česká Lípa