Vlčí Důl

Cyklovýlet pro celou rodinu po bývalé železniční trati.

Průběh trasy:
Česká Lípa * Vlčí Důl * Česká Lípa

Popis trasy:
Nástupním místem je parkoviště v České ulici v České Lípě, nedaleko bývalé mlékárny. Cyklostezka vede okolo meandrů Ploučnice k vlakové zastávce Vlčí Důl. Stejnou cestou se vracíme zpět.

Česká Lípa
První zmínky pochází z 13. století, kdy členové rodu Ronovců u řeky Ploučnice založili původně dřevěný vodní hrad Lipý. V dnešní době hrad prochází nákladnou rekonstrukcí a slouží zejména pro kulturní akce a městské slavnosti. V historickém centru obce najdete mimo jiné památky: kostel sv. Máří Magdaleny z 13. století, morový sloup Nejsvětější Trojice (r.1683) a empírovou kašnu (r.1837) na náměstí, Vlastivědné muzeum v budově augustiniánského kláštera, zbytky hradeb. Dominantu města dokresluje kopec Špičák s veřejně nepřístupnou rozhlednou. Při špatném počasí můžete obdivovat pestrobarevné ryby ve Veřejném akváriu.

Meandry Ploučnice
Cyklostezka v celém svém úseku probíhá v souběhu s Ploučnicí, která v této části meandruje a vytváří mnoho romantických zákoutí.

Cyklostezka Vlčí Důl
Cyklostezka z roku 2002 byla vybudovaná na železničním svršku zrušené trati. Stezka začíná u parkoviště v České ulici v blízkosti bývalé mlékárny a vede k železniční zastávce Vlčí Důl. Celková délka je 4 800 m. Alternativním nástupním místem je lokalita severně od Žizníkova, jižně od mostu přes Ploučnici, kde je vhodné místo na parkování.

© Geodézie On Line 2009

Česká Lípa