Cesta do pekel

Pěší výlet údolím Pekla.

Průběh trasy:
Česká Lípa, Dubice * NPP Peklo * Karba * Zahrádky * Karba * NPP Peklo * Česká Lípa, Dubice

Popis trasy:
Na pěší výlet údolím Pekla se vydáme po červené turistické značce v městské části Dubice, na jejím západním okraji se ocitneme v krásné přírodě s několika rybníky a vstupem do NPP Peklo. Za Dolním a Horním pekelským rybníkem u Skautské skály vstoupíme do Pekla a po naučné stezce s 10 infopanely projdeme údolím do Karby a následně do Zahrádek. Zpátky se vracíme stejnou cestou. Alternativně můžeme jednu cestu absolvovat vlakem (trasa Česká Lípa - Lovosice), na/z nádraží v Zahrádkách vede z/do Karby žlutá turistická značka.

Peklo
Národní přírodní památka (59 ha, z r. 1967) mezi Zahrádkami a Českou Lípou na úseku několika kilometrů meandrujícího Robečského potoka. Naučná stezka začíná v osadě Karba (pod bývalým mlýnem) a pokračuje údolím Pekla, lemována po obou stranách impozantními pískovcovými skálami. Cestu podél potoka zpříjemňují dřevěné mostky a chodníky. Na jaře zde rozkvétá velké množství bledulí.

Karba
Osada s lidovou architekturou, vstup do NPP Peklo. Při cestě do Zahrádek skalní byty.

Železniční viadukt
Technická památka ocelový železniční most s oblouky v Karbě nad Robečským potokem byl postaven roku 1898 o výšce 24 a délce 209 metrů.

Zahrádky
Mezi lety 1560 a 1592 nechal Jan z Vartenberka v Zahrádkách postavit na místě starého hrádku renesanční zámek, který se původně uváděl pod názvy Nový Vítkovec a Nový zámek. Zámek v Zahrádkách sloužil za socialismu pro přípravu zahraničních studentů na našich školách. Bohužel roku 2003 vyhořel. V obci lidové stavby a technická památka, železniční viadukt nad Robečským potokem. Roku 1996 bylo „Zahrádecko„ vyhlášeno krajinnou památkovou zónou.

Novozámecký rybník
Robečský potok je napájen z Novozámeckého rybníku, který je národní přírodní rezervací z roku 1933 (348 ha). Území mokřadů poskytuje stanoviště pro cca 200 druhů ptáků. Rybník byl založen za doby vlády Karla IV. Voda přitéká do rybníka vytesaným kanálem ve skále tzv. Mnichovskou průrvou a odtéká Novozámeckou průrvou (kanál 175 m dlouhý, 7 m široký, 14 m hluboký). Průrvy z doby Karla IV. jsou technickími kulturními památkami.

© Geodézie On Line 2009