Hubertova naučná stezka

Procházka pro celou rodinu lesy v okolí České Lípy.

Průběh trasy:
Česká Lípa, Svárov * Vyhlídka * Jezírko hříšné Milady * Česká Lípa, Svárov

Příjemnou procházku s mnoha zajímavostmi nabízí nově vybudovaná naučná stezka na území městských lesů České Lípy. Hubertova naučná stezka vede od zahrádkářské kolonie na Svárově lokalitou Rasova Hůrka, kde je pro návštěvníky připraven téměř dvoukilometrový okruh s několika zastaveními v podobě informačních tabulí. Upravené cesty jsou vhodné pro pěší turisty, maminky s kočárky i cyklisty.

Ze Svárova se po absolvování okruhu můžeme vydat za poznáním okolí dvěma směry. Modrá turistická značka nás zavede přes Okřešice do Srní u České Lípy, k Provodínským kamenům až do Starých Splavů. Druhou možností je pokračovat po červené turistické značce do lokality Žizníkov.

Popis trasy:
Hubertova naučná stezka na území městských lesů v České Lípě byla vybudována v letech 2003 - 04 a provede nás rozmanitými lesy lokality Rasova hůrka. Krátká nenáročná procházka je určena pro celou rodinu i pro maminky s kočárky (část trasy, ale vede po písčité nezpevněné cestě). Po cestě jsou rozmístěny informační tabule, trasa je značena symbolem naučné stezky.

Česká Lípa
První zmínky pochází z 13. století, kdy členové rodu Ronovců u řeky Ploučnice založili původně dřevěný vodní hrad Lipý. V dnešní době hrad prochází nákladnou rekonstrukcí a slouží zejména pro kulturní akce a oblíbené červnové městské slavnosti. V historickém centru obce najdete mimo jiné památky: kostel sv. Máří Magdaleny z 13. století, morový sloup Nejsvětější Trojice (r.1683) a empírovou kašnu (r.1837) na náměstí, Vlastivědné muzeum v budově augustiniánského kláštera, zbytky hradeb. Dominantu města dokresluje kopec Špičák s veřejně nepřístupnou rozhlednou. Ve městě mnoho zajímavých atrakcí, například Veřejné akvárium.

Hubertova naučná stezka
Stezka začíná v lokalitě Svárov za parkovištěm u zahrádkářské kolonie. Vydáme se podél lesa a po několika metrech odbočíme vlevo na písčitou lesní cestu. První dvě infotabule nás seznámí s historií lesů. Dojdeme k rozcestníku a pokračujeme přímo až na konec lesa, kde nás čeká krátké stoupání na Vyhlídku. Pokračujeme po cestě kolem několika domů do lokality Hojda, ve které nás čeká praktická ukázka myslivecké a lesnické činnosti a další zastavení u Jezírka hříšné Milady. Odtud nás značka dovede z části po zpevněné a z části po lesní písčité cestě zpět do výchozího místa naučné stezky.

Vyhlídka na naučné stezce
Místo s částečným rozhledem. Můžeme spatřit jednu z dominant kraje - vrch Ralsko (696 m n. m.), dále Kamenický kopec u Zákup (436 m n. m.), mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách pak Tisový vrch (540 m n. m.) a Slavíček ( m n. m.).

Lokalita Hojda
Lokalita v nadmořské výšce 260 - 290 m. Původně močál s okolním zanedbaným porostem s praktickou ukázkou myslivecké a lesnické činnosti. Les se zbytky kvalitních dubových porostů starých 100 - 170 roků. V roce 2004 zkusmo vysazena jedle bělokorá, která zde původně rostla.

Hubertův srub a Jezero hříšné Milady
Srub na břehu jezírka. K místu se váže pověst o uhlíři, jeho ženě a dceři chalupáře.

© Geodézie On Line 2009

Česká Lípa