Medvědí hůrka

Pěší výlet kolem čedičových varhan v lomu.

Průběh trasy:
Nový Bor * Klučky * Polevský vrch * Medvědí hůrka * Jedličná * Zaječí vrch * Arnultovice * Nový Bor

Popis trasy:
Na výlet se vydáme z Nového Boru z náměstí po modré turistické značce, která nás provede částí města a Polevskem, kde odbočíme po žluté značce. Cesta nás povede přes Polevský vrch (626 m n.m.) a dále sedlem mezi Stříbrným vrchem a Medvědí hůrkou (663 m n.m.). Na rozcestí se vydáme po zelené značce vpravo, která nás dovede zpět do Nového Boru.

Nový Bor
Nový Bor - brána Lužických hor. Malebné město, jehož historie a současnost je neodmyslitelně spjata se sklářským průmyslem, s množstvím malých a velkých skláren a dílen. Expozici historie výroby skla nabízí zdejší sklářské muzeum. Na náměstí kostel Nanebevzetí Panny Marie od arch. J. V. Koschehho v pozdně barokním slohu. Jednou za 3 roky je pořádáno mezinárodní sklářské sympozium IGS s velkou účastí veřejnosti.

Klučky
Nejvyšší vrcholek čedičového hřebene mezi Práchní a Polevskem. Na jeho svahu dvoupatrový lom, jehož stěny tvoří svislé čedičové sloupy.

Medvědí hůrka
Vrch se zbytky dávné těžby železných rud.

Jedličná
Osada na rozhraní Českého středohoří a Lužických hor, v zimě křižovatka lyžařských cest. Hájovna připomínána roku 1752.

Arnultovice
Část Nového Boru, založená zřejmě počátkem 16. století, později rozvoj sklářství, samostatná obec do roku 1942. Kaple z roku 1763 na památku moru, starokatolická kaple (hřbitovní) z roku 1886, barokní sochy Immaculaty (Marie), sv. Jana Nepomuckého od J. Vernera. V roce 1680 je připomínaná sklářská huť v lese u vsi. Roku 1926 postavena budova kina s obecním úřadem, dnes Městské divadlo.

Polevsko
Obec založena v 1. polovině 15. století skláři, kteří měli huť pod Klíčem.

© Geodézie On Line 2009