Vrch Stráž

Pěší výlet Lužickými hvozdy kolem zajímavých skalních útvarů.

Průběh trasy:
Prácheň * Horní Prysk * U Křížku * Dolní Prysk * vrch Stráž * Dolní Prysk * U Křížku * Horní Prysk * Prácheň

Popis trasy:
Výlet zahájíme na Práchni u Panské skály, odkud se vydáme po zelené turistické značce směrem do Prysku. V Horním Prysku odbočíme vlevo po Riedlově okruhu (místní značení - červený puntík). Projdeme sedlem mezi Šenovským vrchem (632 m n.m.) a Lipkou (509 m n.m., vyhlídka) a cestou mezi skalními útvary dojdeme do Dolního Prysku. Na silnici se vydáme vlevo a na dalším rozcestí opět odbočíme vlevo na cestu okolo vrchu Stráž (451 m n.m.). Dojdeme na silnici a půjdeme proti toku Pryského potoka zpět k místu, kde jsme prvně vyšli v Dolním Prysku na silnici. Odtud už půjdeme stejnou cestou zpět na Prácheň.

Prácheň, Panská skála
Prácheň se nachází u Kamenického Šenova, osada údajně založená kolem roku 1630. Navštěvovaným turistickým cílem je Panská skála (Varhany) - Národní přírodní památka, čedičový vrch vulkanického původu (597 m) vystupující z náhorní planiny (CHKO České středohoří) typický sloupcovou odlučností čediče. Pěti až šestiboké sloupce průměru 20 - 40 cm dosahují výšky až 12 metrů. V roce 1952 se zde natáčela pohádka Pyšná princezna.

Skalní útvary a vyhlídky
Po trase našeho výletu se nachází velké množství zajímavých skalních útvarů a několik pěkných vyhlídek. Na odbočkách na zajímavá místa okruhu jsou umístěny informační tabulky se stručným popisem.

Dolní Prysk
Část Prysku připomínaná roku 1382. Od první poloviny 18. století rozmach sklářství s vývozem do celé Evropy a Orientu. Roku 1907 založena sklárna Karla, dnes výroba pro bižuterii. Vedle sklářství pasířská výroba a výroba dřevěné vlny. U čp. 8 sloupovitá boží muka.

Studánka v Prysku
Vybudovaná v roce 2005 na východním úbočí Strážného vrchu u silnice do Dolního Prysku.

Horní Prysk
Součást Prysku připomínaná roku 1457, v 16. století postaveny dva mlýny. Po roce 1801 marné pokusy o hledání uhlí, jinak velký rozvoj sklářství a tkalcovna. Zejména po roce 1880 za J. Palmeho rozvoj obchodu se sklem. Roku 1903 postavena železnice s nádražím, dnes trať zrušena. Původně gotický kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí, barokně přestavěl P.P.Columbani v letech 1718 až 21. Roku 1722 přistavěna márnice s reliéfem Madony. Zvonice podklenuta křížovou klenbou.

© Geodézie On Line 2009

Kamenický Šenov